osmanlı imparatorluğu

 1. IkRa

  Vahdettin Dosyası 5 ; Atatürk'ün Vahdettin'i Milli Harekete Yaklaştırma Çabaları

  Atatürk, hem Anadolu’ya geçmeden evvel İstanbul’da Padişahla yaptığı görüşmelerle, hatta Anadolu’ya atlattıktan ardından Padişaha gönderdiği mektup ve telgraflarla onu Ulusal harekete katılmaya, en azından Ulusal harekete karşı olmamaya çağırmıştır. Ama Vahdettin, Atatürk’ün bu...
 2. IkRa

  Vahdettin Dosyası 6 ; İngiliz Ajanı Gibi Çalışan Bir Padişah

  Başlığı okuyup, "abarttığımı" zannetmeyin lütfen; zira İngiliz arşivlerinde tespit edilen ve Salahi Sonyel'in yayınladığı tek vesika, Padişah Vahdettin'in İngiliz ajanı gibi çalıştığını gözler önüne sermektedir. Atatürk, Batı kamuoyunu Türk Ulusal Maçı ile ilgili aydınlatmak için Dışişleri...
 3. IkRa

  Vahdettin Dosyası 7 ; Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Vahdettin

  Kurtuluş Savaşı'nın devasa onurunu Atatürk'e layık görmeyen şaşkınlar, 1929 seneninden ardından tarihi "eğip bükerek", belgeleri çarpıtarak ve beyinleri yıkayarak "Kurtuluş Savaşı'nı Vahdettin'in başlattığını" iddia etmişlerdir. Her şey gerçekte tescilli tek Atatürk düşmanı olan Mevlanzade...
 4. IkRa

  Vahdettin Dosyası 8 ; Kırk Bin Altın Yalanı

  Cumhuriyet tarihi yalancılarının sıkça söyledikleri yalanlardan bir tanesi de Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Anadolu'ya giderken Vahdettin'in Atatürk'e 40.000 altın verilen iddiasıdır. Örneğin, Nihal Beygirsiz,"Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'ya örgüt yapılması için 40.000 altın...
 5. IkRa

  Vahdettin Dosyası 9 ; Vahdettin'in Kaçışı, Yurtdışındaki İhanetleri

  İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington, Padişah'ın yaveri Fahri Engin'le görüşerek Vahdettin'e şu iletisi göndermiştir:"Vaziyet Türkiye'de giderek fena tek biçim alıyor, Padişah isterse, kendini Malaya gemimizle, Malta'ya nakledebiliriz. Durum düzelince memleketine dönerler.."...
 6. IkRa

  Osmanlı Devletinde hükümdara verilen en meşhur unvan

  On dördüncü ve on beşinci asırlarda Osmanlı hükümdarları, İslâmî tek kaliteyi olan sultan ünvânı ile berâber, örfî hükümdarlık (töre) sıfatlarını ifâde eden resmî unvân olarak “bey†ve “hanâ€, kullandılar. Osman Gâzi ve Orhan Gâzinin ismi kaynaklarda Osman Bey ve Orhan Bey olarak...
 7. IkRa

  Sultan Unvanı

  İslâm devletlerinde hükümdara verilen unvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar†mânâlarındadır. Sultan tâbiri, Müslüman hükümdarlarının özellikle Sünnî bölümüne âit tek unvandır. Kelime, Süryânice'den alınmış olup, iktidar sâhibi demektir. Daha sonraları hâkimiyet, kanıt ve burhan mânâsına da...
 8. IkRa

  Islahat Fermanı nedir ? Nedenleri ve sonuçları

  Islahat Fermanı (1856) Dıs Gelisme: Kırım Savası Padisah: Abdülmecid Kırım Harbi'nin nihai senelerine doğru kaleme alınan Islahat Fermanı, Osmanlı imparatorluğu içerisinde Müslüman olmayanlara verilen haklar yönünden ehemmiyet taşır. 1856 Islahat Fermanı ile bütün din ve mezheplerin merasimleri...
 9. IkRa

  Fatih Sultan Mehmet'in Vasiyetnamesi

  23 Mayıs 1936'da İngiltere'de çıkan meşhur The Times Gazetesi, Fatih'in kayıp vasiyetinin yer aldığı haberiyle çıkmıştır. Bu haberi okuduktan ardından iflah olmaz tek Fatih sevdalısı olan Süheyl Ünver hocanın yerinde durması olası müdür? İngiltere de tespit edilen arkadaşı Esad Fuad Tugay dan...
 10. IkRa

  Kudüs'teki Osmanlı Varlığı

  1- Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim Mercidabık savaşında Memlüklüleri yendikten ardından bütün Şam bölgesini Osmanlı topraklarına kattı ve ardından Kudüs Kazasına gelerek Mescid-i Aksa ve Mukaddesatı ziyaret etti. Osmanlının Kudüs Fethi Kudüs halkını defa sevindirdi Sultanın ziyaretinde...
 11. IkRa

  II.Mehmet dönemi (fatih) (1451-1481)

  Amaçları: 1-İstanbul’u fethetmek. 2-Anadolu’yu tek idare altında birleştirmek.3-Karadeniz ticaret yoluna hakim olmak. *Fatih, Yükselme döneminin ilk padişahıdır. *Fatih döneminde ilk Osmanlı altın parası basılmıştır. İSTANBUL’UN FETHİ (6 NİSAN-29 MAYIS 1453) İstanbul’un fethinin...
 12. IkRa

  Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

  Devresinin Genel Özellikleri Kanuni Sultan Süleyman babasının ölümü üstüne pek varis bulunduğu için, meselesiz tek şeklinde tahta çıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman kırk altı senelik hükümdarlık yaparak Osmanlı tahtında en fazla zaman kalan hükümdar meydana gelmiştir. Bu dönemde fetihler...
 13. IkRa

  Yavuz Sultan Selim Dönemi

  Yavuz Sultan Selim devresi, 8 senelik bir müddette Osmanlı toprakları iki buçuk kat henüz büyümüştür. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak hatıralan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise...
 14. IkRa

  Osmanlı Hanedanının Serencamesi

  Sene 1922. 30 Ağustos’ta devasa zafer kazanılmış,9 Eylül’de de Yunanlılar İzmir’den çekilmiştir. Artık yeni kurulan devlet de kendisi iç işleriyle uğraşabilecek, bazı tertip etmeler yapabilecekti. Yapılan bu düzenlemelerden ilki 1 Kasım 1922’de Rıza Nur ve 80 kankasının verilen tek...
 15. IkRa

  Sultan Unvanı

  İslâm devletlerinde hükümdara verilen unvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar†mânâlarındadır. Sultan tâbiri, Müslüman hükümdarlarının özellikle Sünnî bölümüne âit tek unvandır. Kelime, Süryânice'den alınmış olup, iktidar sâhibi demektir. Daha sonraları hâkimiyet, kanıt ve burhan mânâsına da...
 16. IkRa

  Osmanlı Devletinde hükümdara verilen en meşhur unvan

  On dördüncü ve on beşinci asırlarda Osmanlı hükümdarları, İslâmî tek kaliteyi olan sultan ünvânı ile berâber, örfî hükümdarlık (töre) sıfatlarını ifâde eden resmî unvân olarak “bey†ve “hanâ€, kullandılar. Osman Gâzi ve Orhan Gâzinin ismi kaynaklarda Osman Bey ve Orhan Bey olarak...
 17. IkRa

  Sultan Süleyman ve Pargalı İbrahim

  Pargalı İbrahim Paşa Manisa’da yaşam sürdüren dul tek bayana satılmış olan tek çocuktur. Dul bayan İbrahim ismi verilen bu çocuğu öz evladı gibi yetiştirmişti. Bu çocuk kendine ünlü olan olanaklar ile meziyetlerini meydana çıkarmıştır. Allah vergisi güzelliğinin yanısıra kalifiye...
 18. IkRa

  OSMANLIDA Babıali Yangınları

  Osmanlı Devletinin idari merkezi olan Babıali'nin; 1740, 1755, 1808, 1826 ve 1839 yıllarında tamamiyle, 1878 ve 1911 yıllarında ise kısmen yanmasına neden olan yangınlar. 1740 yangını: Bu yangın, sadrazam Mehmed Paşanın devrinde vuku bulmuştur. Harem ağalarının oturdukları bölümde başlayan...
 19. IkRa

  Osmanlı'nın ilk madencisi Deli Corci kimin babası?

  Osmanlı'nın ilk cevher mühendisi; Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun ressamı olan Osman Hamdi Bey'in babası, MİT'çi Hiram Abas'ın da devasa dedesi 'Deli Corci' lakaplı İbrahim Edhem Paşa'dır... Soma'da yaşanan trajedi ve ertesi, kendimize madenleri ve madencilerimizi anımsattı. 'İlk cevher...
 20. IkRa

  Kuva-i İnzibatiye ya da Hilafet Ordusu

  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sivas Kongresi'nde kurulduktan ardından süratle kuvvetlenmesi ve yeni tek siyasal efor odağı olarak meydana çıkması İstanbul'u ve Güvey Ferit Paşa hükümetini telaşlandırmıştı. El altından desteklenen mahalli ayaklanmaların netice getirmeyeceği ve...
Üst Alt