osmanlı imparatorluğu

 1. IkRa

  Karlofça Antlaşması

  Avusturya'ya Banat ve Temesvar hariç tüm Macaristan ve Erdel Beyliği Venedik'e Mora ve dalmaçya kıyıları Lehistan'a Podolya ve Ukrayna verildi. Rusya ile ateskes imzalandı, pesinden 1700 seneninde İSTANBUL ANTLASMASI imzalandı. Buna göre; Azak Kalesi Rusya'ya verildi, Ruslar İstanbul'da elçi...
 2. IkRa

  OSMANLIDA Minyatür

  Batı dillerinde tek nesnenin ufak boyutlardaki örneğini bildiren “Minyatür†kelimesi, zaman içinde kitap resmi için sarfedilen tek terim durumunu almıştır. Eski Türk kaynakları kitap resmi için “Nakışâ€, “Tasvirâ€; minyatür ressamı için de “Nakkaşâ€, “Musavvar†gibi sözcüklere yer...
 3. IkRa

  Osmanlıda Yenileşme Hareketleri

  TANZİMAT FERMANI (TANZİMAT- HAYRİYE) (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) - 3 KASIM 1839 - Tanzimat Fermanını, Londra elçiliğinden Dışişleri Bakanlığına kazançlan " Mustafa Reşit Paşa " hazırlamıştır. - Ferman, Topkapı sarayının Gülhane bahçesinde, padişah, sadrazam, ecnebi devletlerin elçileri...
 4. IkRa

  I. ve II.Viyana Kuşatması ve Sonuçları

  I. Viyana Abluka etmesi, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı silahlı gücü doğrulusunda kuşatılmasıdır. Başarısız olan abluka neticeninde kale alınamamış ve Osmanlı silahlı gücü İstanbul'a geri...
 5. IkRa

  İkinci Anzavur İsyanı (16 Şubat -16 Nisan 1920)

  İkinci Anzavur Ayaklanması, bölgedeki olayların meydana koyduğu huzursuzluklardan ve İngilizler ile ilişkide tespit edilen kimi menfaat düşkünü kimseler doğrulusunda oluşturulmuştur. Ahmet Anzavur da henüz evvel elde ettiği ufak muvaffakiyetlerine dayanarak, tek türlü dinmeyen kininin ve...
 6. IkRa

  Kânunnâme

  Kanunname idari, parasal, cezai ve muhtelif sahalarda görülen gerek üstüne padişahların buyruk ve fermanlarıyle vaz edilen (konulan) yasa ve nizamları ihtiva eden dergi. Kanunnameler, henüz evvelki padişahlar doğrulusunda eklenilen yasa ve nizamların aynen ya da hülasa edilerek toplanmak...
 7. IkRa

  Tanzimat Fermanı ve Getirdiği Yenilikler

  Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ya da Tanzimat Fermanı olarak tarihe geride bıraktığımız ferman 3 Kasım 1839 da Mustafa Reşit Paşa doğrulusunda okunarak yürürlüğe girmiştir. Söz hususu ferman anayasal tek vesika insan hakları deklarasyonu ferman ya da yanlızca şartnâme başka bir deyişle egemenliği...
 8. IkRa

  Osmanlıda Şer’î- Örfî Hukuk Ayrımı

  İslâm hukuku anayasa yönetim ve malî hukuk gibi hususlarda çerçeve hükümler getirmekle yetinmiş detaya girmemiştir. Bunun muhtelif tarihî siyâsî ve hukukî nedenleri bulunmaktadır. İslâmı tek hukuk sistemi şeklinde de benimseyen Osmanlı Devletinde de sultanlar bu çerçeve hükümleri asal alarak...
 9. IkRa

  Şerefiye Sarnıcı

  Şerefiye Sarnıcı (Yunanca: ΚινστÎ`Ïνα ΘεοÎ`οσίου, Kisterna Teodosiu) Türkiye'de , İstanbul'un aşağısında uzanan birçok antik sarnıçlardan bir tanesidir. Modern giriş Fatih Piyer Loti Caddesi'ndedir. Sarnıç 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius doğrulusunda...
 10. IkRa

  Osmanlı’daki zehir hükümranlığı

  Fatih’in üç erkek çocuğu da zehirlenmişti Zehirlenme tehlikesine karşı sefertası önlemleriyle alakalı haberler gündemden düşmüyor. Zehirlenme tehlikesi yıllardan beri devlet adamlarına yönelik en devasa tehditti. Fatih’in üç erkek çocuğu zehirle yaşamını kaybetmişti. Zehirlenme tehlikesine...
 11. IkRa

  Osmanlı Arkeolojisi bilinmezleri

  980'lerin sonlarına kadar arkeologlar tekilce uzak geçmişle ilgilendiler. Bundan en fazla Ortaçağ medeniyetlerinin tek numarası olan Osmanlı İmparatorluğu zarar gördü.Bu yüzden son zamanlarda örneğin Hititler’i, Frigler’i gündelik ömürlerine varıncaya kadar biliriz de Osman Gazi’nin...
 12. IkRa

  Osmanlı'da Harf İnkılabı

  Kur’an’ın hükümlerini Mecelle ismini verilen kodekse çevirerek şeriatı tek hukuk sistemi durumuna getiren, aslen bu yolla süreyi için ciddi tek reforma imza atmış olan Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895) Osmanlı’da sarfedilen Arap alfabesinin reforma tabi tutulması fikrini ilk söyleyen kişiydi...
 13. IkRa

  Abdülhamid Sel Felaketine Uğrayan ABD'ye Yardım Göndermişti

  "Türkiye'yi iyi günler bekliyor, artık ilerlemeler henüz da hızlanacak. Abdülhamid geçmişte yaptığı gibi ileride de gelişme ve medeniyeti teşvike devam edecek. Herkesin onun uzun ve müreffeh hükümranlığını istek etmesi gerekmektedir." New York Times'ın 14 Ekim 1900 tarihli nüshasında bulunan...
 14. IkRa

  Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Harbine Girişi ve Çarpıştığı Cepheler

  Birinci Dünya Harbi, Osmanlı İmparatorluğu da dâhil olmak suretiyle dört imparatorluğun yıkılmasına ve dört devasa hanedanın çökmesine sebep olmuş tek harptir. Anadolu'da tamamiyle Türk unsuruna dayanan görülmemiş tek cumhuriyetin kurulmasına yol açmış olması hasebiyle Türk tarihinde ayrı tek...
 15. IkRa

  Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamları

  Osmanlı'da arma ananesi bulunmadığından kaynaklı ,İngiltere Kraliçesi Victoria doğrulusunda planımı yaptırılarak ,Sultan Abdulmecid'e armağan edilmiştir.Bu armağan gerçekte osmanlı ile Rusya arasında ki Kırım Muhabereyi esnasında Fransa'nın âLegion Nişanı vermesi ve İngiltere'nin de 1856...
 16. IkRa

  Osmanli Tarihi 1800-1924 Yillari Arasi Onemli Olaylar

  1800 Rus ve Osmanli kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmalari 1801 Misir'in tahliyesine değin mütareke 1802 Fransiz ve Ingiliz gemilerinin kendisi bayraklari altinda Karadeniz'e çikmalarina izin edilmesi 1802 Paris Antlasmasi. Fransa ile baris 1804 Sirp isyanlarinin baslamasi 1805...
 17. IkRa

  Osmanli Tarihi 1600-1700 Yillari Arasi Onemli Olaylar

  1600 Sikke tashihi 1601 Kanije Zaferi 1603 Osmani-Iran Savasi'nin baslamasi 1603 III. Mehmed'in vefati I. Ahmed'in cülusu 1612 Osmanli-Iran Antlasmasi 1615 Iran Savasi'nin yine baslamasi 1617 I. Mustafa'nin cülusu 1617 Istanbul'da Mehmed Aga tarafindan Sultan Ahmed Camii'nin insasi...
 18. IkRa

  Osmanli Tarihi 1700-1800 Yillari Arasi Onemli Olaylar

  1700 Ruslar'la Istanbul Antlasmasi'nin imzalanmasi 1702 Müneccimbasi Ahmed Dede b. Lüt¤¤¤¤ah'in ölümü 1703 III. Ahmed'in tahta çikisi 1703 "Tugrali" altin paranin pazara çikarilmasi 1711 Prut Zaferi ve Barisi 1711 Ridvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü 1715 Venedik'e savas...
 19. IkRa

  Osmanli Tarihi 1500-1600 Yillari Arasi Onemli Olaylar

  1500 Modon Navarin ve Koron'un alinisi 1500 - 1505 Istanbul'da Yakub Sah B. Sultan Sah'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni insasi 1502 Venedikle barış 1509 Istanbul'da kiyamet-i sugra (küçük kiyamet) depremi 1511 Sahkulu Baba Tekeli isyani Sehzade Selim Hareketi 1512 II. Bayezid'in tahttan...
 20. IkRa

  Osmanli İmparatorluğu - Osman Bey

  Osman Gazi, beyliğini devlet durumuna getirmiş, Bizans üstüne akınlar yaparak topraklarını genişletmiş ve nesline cihan hükümdarlığı yolunu açmıştır Hakim bulunduğu topraklarda hükümdarlığını ilan eden Osman Gazi, kendine Kışlak olarak verilen topraklarda başına geçtiği beyliğini Fütuhat ve Gaza...
Üst Alt