Osmanlı Padişahlarının Ölüm Sebepleri Nelerdir Nasıl Öldürülmüşlerdir

IkRa

Üye
Mesajlar
102
Puanları
18
Konum
aLem-i ervaH
Tepkime puanı
10

Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri
6 Osmanlı padişahının 27'si muhtelif hastalıklar neticesi vefat eder iken, 1'i muhabere meydanında şehit olmuş, 4'ü öldürülmüş, 1'i zehirle intihar etmiş, 1'i zehirlenmiştir.
2 padişahın ecelleriyle mi can verdiği, yok ise öldürüldükleri mi hâlâ tartışmalıdır.

Padişahların ölüm sebeplerinin başında beyin kanaması gelmektedir.
6 Osmanlı padişahı beyin kanamasından vefat etmiştir.
Kanser ve verem ikinci sıradadır.
Osmanlı padişahlarının ikisi prostat, bir tanesi de mide kanseri olmak suretiyle dördü kanserden ölmüştür.

Dört padişah veremden can verirken bunların üçü baba, erkek çocuk ve torun olmaları ilgi çekicidir: Sultan İkinci Mahmud, Sultan Abdülmecid ve İkinci Abdülhamid.
Kalp hastalıkları da padişahların ölüm nedenleri arasında ehemmiyetli tek yer meblağ.
İki padişah kalp yetmezliğinden, iki padişah da kalp krizinden ölmüşlerdir.
Osmanlı padişahlarının ölümünde şeker hastalığının bedende senelerce süren tahribatı da ehemmiyetli tek rol oynamış, üç Osmanlı padişahı şeker hastalığının sonucunda vefat etmişlerdir.
Bunlar, Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad'dır.
Birer padişahın ölümüne neden olan rahatsızlıklar ise zatürree, siroz, iç kanama, böbrek yetmezliği, sara ve felçtir.
Savaş meydanlarında şehid olan pek Osmanlı padişahı Birinci Murad'dır.

Timur'un eline tutsak düşen Yıldırım Bayezid zehir içerek intihar eder iken, İkinci Bayezid zehirlenmiş, İkinci Osman, Sultan İbrahim, Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa isyanlar ve taht dövüşleri sebebinden öldürülmüşlerdir.
Osmanlı padişahlarının sağlığıyla tek hekimbaşının başkanlığında saraya bağlı "Hassa Hekimleri" örgütü ilgilenirdi.
Hekimbaşıların görevde kalmaları hükümdarların sağlığıyla yakından alakalıydı.
Padişah herhangi bir hastalıktan vefat ederse hekimbaşı görevinden alınırdı.
Osmanlılar'da sıhhat ve hekimlerle alakalı geniş malumat Biofarma doğrulusunda Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz'ın editörlüğünde çıkan Osmanlılar'da Sıhhat adlı iki ciltlik kitapta bulunabilir.

NASIL ÖLDÜLER?
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri ile ilgili tarihçilerin doktorlarla işbirliği yapmaları neticeninde muhtelif incelemeler yapıldı.
Ekrem, Uykucu'nun "Osmanlı Padişahları Sebep Öldüler Sebep Öldürüldüler" ile Zeynep Dramalı'nın "Tarihi Tersten Okumak" adlı kitapları ve Bedi Şehsuvaroğlu'nun "V.
Türk Ta?rih Kongresi"deki tebliği padişah ölümlerinin gerekçelerini anlatır.
OSMAN GAZİ: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden can verdi.

ORHAN GAZİ: 82 yaşındayken felç sebebinden 1362'de can verdi.

ÇELEBİ MEHMED: 1421'de yüksek tansiyon sebebinden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir müddet ardından can verdi.

İKİNCİ MURAD: Kuvvetli tek baş ağrısı nedeniyle yatağa düştü ve üç gün ardından 3 Şubat 1451'de can verdi.
Ölüm nedeni beyin kanaması ya da beyindeki tek timördür.

YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül'ü 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1566'da Sigetvar kuşatmasının nihai günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından can verdi.

İKİNCİ SELİM: Tek hamam alemi esnasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı.
1574'te göğüs boşluğunda oluşan kanama sebebinden can verdi.

ÜÇÜNCÜ MURAD: 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden can verdi.

ÜÇÜNCÜ MEHMED: Tek gün saraya dönerken yolda karşılaştığı tek meczub, "56 gün ardından ileriki ilçeden kurtulamazsın.
Gafil olma padişahım" demişti.
Bu hadise Üçüncü Mehmed'i derinden etkiledi.
Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek can verdi.

BİRİNCİ AHMED: Defa gençken, 22 Kasım 1617'de 28 yaşında mide kanserinden can verdi.

BİRİNCİ MUSTAFA: Osmanlı tarihinde pek "Deli" padişahı olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten ardından 20 Ocak 1639'da tek sara nöbeti esnasında can verdi.

DÖRDÜNCÜ MURAD: Osmanlı İmparatorluğu'nu külüstür parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de tesiriyle aşırı derece de alkole düşkündü.
8 Şubat 1640 gecesi sirozdan can verdi.

DÖRDÜNCÜ MEHMED: 1687'de tahttan indirildikten ardından dört sene ardından 4 sene mapus yaşama yaşadı.
Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi neticesi 6 Ocak 1693'te can verdi.

İKİNCİ SÜLEYMAN: 40 sene sarayda mapus yaşamı yaşadıktan ardından 1691'de tahta çıktı.
Viyana bozgun senelerinde külfetli geride bıraktığımız dört senelik tek padişahlığın sonrasında 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden can verdi.

İKİNCİ AHMED: 6 Şubat 1695 seneninde kalp yetmezliğinden ya da ödemden can verdi.

İKİNCİ MUSTAFA: 1703'te tek başkaldırı neticesi tahttan indirildi Bu vakanın üzüntüsünü üstünden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden can verdi.

ÜÇÜNCÜ AHMED: Eğlenceleriyle ünlü Lale Dönemi'nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730'da Patrona başkaldırısı neticesi tahttan indirildi.
Yıllarca Topkapı Sarayı'nda mapus yaşamı yaşadıktan ardından, şeker hastalığının bedeninde oluşturduğu tahribatın neticeninde 24 Haziran 1736'da can verdi.

BİRİNCİ MAHMUD: 21 sene padişahlık yaptıktan ardından, 13 Aralık 1754'te tek Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip can verdi.

ÜÇÜNCÜ OSMAN: Üç senelik hükümdarlığını nihayetinde 1757'de veremden ya da mide kanserinden 30 Ekim 1757'de can verdi.

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA: Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774'te beyin kanamasından can verdi.

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD: 1787-1791 Osmanlı-Rus Muhabereyi esnasında, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği haberi üstüne beyin kanaması geçirdi ve bir müddet ardından 7 Nisan 1789'da can verdi.

İKİNCİ MAHMUD: Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud yüksek miktarda alkol içerdi.
28 Haziran 1839'da veremden can verdi.

ABDÜLMECİD: Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861'de babası İkinci Mahmud gibi veremden can verdi.

BEŞİNCİ MURAD: Tahtta en kısa müddet duran Osmanlı padişahıdır.
Müzmin şeker hastası idi.
Bu hastalığın bedeninde oluşturduğu tahribatın sonucunda 29 Ağustos 1904'de can verdi.

İKİNCİ ABDÜLHAMİD: "Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en fazla tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi neticesi veremden can verdi.

BEŞİNCİ MEHMED REŞAD: Müzmin şeker hastası idi Şekerin bedeninde yaptığı tahribat neticeninde 3 temmuz 1918'de can verdi.

ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN: Nihai Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo'da 16 MAYIS 1926'da kalp krizinden can verdi.


ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR
Osmanlı tarihinde tek başkaldırı neticesi öldürülen ilk padişah İkinci Osman'dır.
İkinci Osman, etrafındakilerin hatalı yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verilen tecrübesizlikle askerin isyanına neden oldu.
Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahı tek kementle ya?kalayıp, boğdular.

Osmanlı tarihinde ilk kez tek padişah yönetim ettiği kişiler doğrulusunda öldürülüyordu.
Mayıs Öldürülen tek başka Osmanlı padişahı Sultan İbrahim'dir.
Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648'de tahttan indirilip, adına ufak yaştaki erkek çocuğu Mehmed geçirilmişti.
Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi.
Feryatları tüm saray halkını etkiliyordu.
Sultan İbrahim'i yine tahtta çıkarmak isteyenlerin adedi artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'de boğdurttular.

Osmanlı tarihinde ismi yeniliklerle hatıralan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı'yla Mayıs 1807'de tahttan indirilip, adına Dördüncü Mustafa geçirilmişti.
Sarayda hapsedilen padişahı yeniden tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk'ta örgütlendiler.

Alemdâr Mustafa Paşa, tek orduyla İstanbul'a gelerek, Sultan Selim'i yeniden tahta çıkarmaya girişim etti.
Ancak önlemli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler.
Üçüncü Selim'i can verdirten Dördüncü Mustafa da aynısı akıbete uğradı.
Askerlerin Dördüncü Mustafa'yı yeniden tahta çıkarmaya girişim etmesi üstüne tahtını emniyete alabilmek isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu.

NASIL ÖLDÜKLERİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR
Osmanlı tarihinin en esrarengiz ölümü Fatih Sultan Mehmed'inkidir.
Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481'de Mısır Memlük devleti üstüne sefere çıktı.
Gebze çevrelerinde hastalanınca baş?hekimi Lari müdahalede bulundu, fakat sultanı rehabilitasyon edemeyince külüstür başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.

Yakup Paşa, kimi ilaçlar sunarak padişahın sancısını azaltmak istedi ama ilaçların tek yararı olmadı.
Fatih kısa tek komadan ardından 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)'nda can verdi.
Fatih devresi eksperi Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti.
Bu görüş ilim yakınlarında şu zamana kadar kadar süren tartışmalara neden oldu.
Şehabedin Tekindağ ve farklı bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle bulunduğu, zehirlenmediğini savundular.
Bütün incelemelera karşın Fatih'in ölümündeki çözülemedi.

İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
1861 ile 1876 seneleri arasında Osmanlı tahtında tespit edilen Sultan Abdülaziz de Fatih'ten ardından ölümü en çok tartışılan padişahtır.
Tahttan indirildikten birkaç gün ardından 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayı'nda bilekleri kesilmiş tek durumda tespit edilen padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir.
Ancak öldürülmüş olma olsılığı henüz kuvvetlidir.

ZEHİR VE ÖLÜM
En devasa Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a tutsak düşmüştü.
İçine düştüğü vaziyeti hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti.
Zehirle can veren tek başka Osmanlı padişahı da aynısı ismi taşır.
Fatih'in erkek çocuğu İkinci Bayezid, Nisan 1512'de askerin başkaldırısı neticeninde erkek çocuğu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten ardından ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka'ya doğru yola çıktı, fakat buraya varamadan 21 Mayıs 1512'de yolda can verdi.
Muhtemelen Yavuz, gelecekte tek taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

ŞEHİD SULTAN
Birinci Murad savaş sahrasında şehit olan pek Osmanlı padişahıdır.


 
Son düzenleme:
Üst Alt