1. Ahmet in Çocukları Kimlerdir?

IkRa

Üye
Mesajlar
102
Puanları
18
Konum
aLem-i ervaH
Tepkime puanı
10


Sultan 1. Ahmet Han'ın çocukları kimlerdir? 1. Ahmet Şehzadeleri ve sultanların adları nelerdir? 2. Osman Kimin Oğludur? Mahpeyker Kösem Sultan'dan doğma çocuklar ve sultanlar kimlerdir?
Sultan 1. Ahmet Han'ın çocukları...
Sultan 1. Ahmed'e hanım olanların i'ki Mahfiruz Sultanvâlidedir. 2. hanım ise Mahpeyker Kösem Vâ-lidesultandır. Bunların ilkiyle yâni Hatice Mahfiruz sultanvâli-de ile izdivacı 1590 doğumlu padişah, 14 yaşındayken ve gelin Mahfiruz sultan da aynıyaştaydı. Vefatında 30 yaşında olup 26/ekim/1620'de Eyübsultanda defnolundu. Adı bilinen dört şehzadesinden 2. Osman (Genç) padişah olmuştur ve bu padişah oğulun, annesi olarak Hatice Mahfiruzsultan hanım, Osmanlı devletinin first laydy'si yâni, birnumaralı kadım olmuştur, piğer çocukları ise; Bayezid, Süleyman, Hüseyin şehzadelerdir. Târih bilgimizde önemli kaynaklardan biri olan Peçevi tarihi veliahd şehzade Mehmed'den bahsediyorsa da, bir katiyyet arzetmiyor. Bir Fatma Haseki Sultan adı veren Oztuna başkacada malumat verememekte.

Kösem Mahpeyker vâlidesultansa, Osmanlı devletinin abi*de sayılacak bir devlet anasıdır. Bu validenin, hayat çizgisin*deki kıvrımlar, bir anne yüreğinin tahammül edemeyeceği sıkletde olmasına rağmen, nahif vücudunun zayıf fakat mu*kavim onuzlarına aldığı devlet çarkının yükünü taşımaya muktedir olmasından doiayıda unutulmaz bir örnek olmayı başarabilmiş bayandır. 1589'da doğduğu ileri sürülmüştür. Şehid'en 1651'de vefat etti. Öztuna'ya göre, Morali bir rum rahibin Anastasiya adlı kızıdır, bu ad, daha ziyade ortodokslarca istimal olunduğundan, Rus olduğu da ileri sürülmüştür. Sultan 1. Ahmed'den bir yaş büyük olup o izdivaçda 1604'de yapıldı. İki oğlu 4. Murad ve İbrahim padişah oldu*lar. Bunlardan; 4. Murad'ın nâibeliği vazifesini üstüne aldı. Kocasıyla 13 yıl evli kaldı. Eşinin vefatında 28 yaşındaydı. Osmanlı sarayını avucunun içine almıştı. Çok zeki ve zarif, gönüller fetheden bir nezâkete sahipti.

Devletin muammerliği gayesi idi. Kızları olarak da Ayşe, Fatma ve Atike sultanha-nımları dünyaya getirdi, bir de tahta geçemeyen, şehzade Kasım'ı doğurmuştur. Bu vâlidesultan bir baskınla öldürül*müştür. Bu baskına sebeb olan tertip de kendi elinin olması, saptığı mücadele caddesinde karşılaşacağı ihtimal durağıydı vede nitekim bahsekonu durakla karşılaştı ve hayatıyla öde*di yaptığı yanlışlığı.. Yaptırdığı binalar, insanlara bahşettiği hayırlanyla ve şehadetinin hemen peşinde, o dönem insanla*rının şehid valide diye kendisini yâd etmeleri, bizim için o devrin karmakarışık ahvali içinde tutum tesbitimiz hayli güç*tür. İnsanı islâm ölçüsü içinde değerlendirmek gerekirse, vâ*lidesultan bizden yana rahmetle anılacak kimselerin arasın*dadır. Kabri, 1. Ahmed'in türbesindedir ve bu türbe, Sulta-nahmed Câmii'nin hemen bitişiğinde Ayasofya Camiine ba*kan yüzdedir. Vâlidesultan'ın en hoş davranışlarından biri de, Ramazan ayında mahpushaneleri dolaşmak ve orada borç yüzünden, hapiste olanların borçlarını kendisi ödeyerek onla*rı hürriyetlerine kavuşturmasıdır.
Sultan Ahmet Çocukları

sultan ahmet çocukları
Eşleri

Mahfiruz Hatice Sultan - İlk eşi. II. Osman, Şehzade Bayezid, Şehzade Hüseyin'in annesidir.
Mahpeyker Kösem Sultan -Şehzade Mehmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Sultan, Hanzade Sultan, Şehzade Süleyman, IV. Murad, Şehzade Kasım, I.İbrahim ve Atike Sultan'ın annesidir.

Erkek çocukları

II. Osman (3 Kasım 1604 - 20 Mayıs 1622)
Şehzade Mehmed (8 Mart 1605 - 12 Ocak 1621) - II. Osman tarafından idam edildi.
Şehzade Cihangir (1609 - ?)
Şehzade Süleyman (1610 - 27 Temmuz 1635) - IV. Murad tarafından idam edildi.
Şehzade Selim (1611 - 1611)
IV. Murad (27 Temmuz 1612 - 8 Şubat 1640)
Şehzade Hasan (1612 - ?)
Şehzade Bayezid (1612 - 27 Temmuz 1635) - IV. Murad tarafından idam edildi.
Şehzade Orhan
Şehzade Hüseyin (1613 - 1617)
Şehzade Kasım (1614 - 163
İbrahim (5 Kasım 1615 – 18 Ağustos 164

Kız çocukları

Ayşe Sultan (1605 - 1657)
Fatma Sultan (1606 - 1670)
Gevher Sultan (1608 - 1660)
Hanzade Sultan (1609 - 23 Eylül 1650)
Zahide Sultan (1613 - ?)
Esma Sultan (1613 - ?)
Hatice Sultan (1613 - ?)
Zeynep Sultan (1614 - ?)
Atike Sultan (1614 - 1674)
Abide Sultan (1618 - 1675) babası I. Ahmed'in ölümünden sonra doğdu.


Sultan 1. Ahmed'in kızlarına gelince; Bunların sayısı altıy*dı en küçükten büyüğe doğru Abide, Burnaz Atike, Hânzâde, Gevherhân ile Fatma ve Ayşe sultanhanımlardır. Ayşe sultan 1605'de doğup; 52'yaşında olduğu halde, 1657'de vefat etdi Babası 1. Ahmed'in türbesine defnolundu. Bu hammsul-tan, Ük izdivacını Gürnülcineli Nasuh Paşa ile yaptığında 7 yaşında idi. Ancak bunun, zifafsız izdivaç olduğunu söyleme*ye gerek yoktur. 2. izdivacı Hotin savaşında 1621'de şehid düşen Karakaş Mehmed Paşayla oldu ve 10 yaşındayken başlayan evliliği 16 yaşında iken nihayetlendiğinin akabinde; 1625'de Şehid Hafız Ahmed Paşa ile 3. evliliğini yaptığında 20 yaşında olup zifafın ilk defa bu evliliğinde gerçekleştiği malumatı bulunmaktadır. Filibeli bir müezzinin oğlu olan Ha*fız Ahmed Paşa'yı "Hafız Paşa tokadı denen ve diğer adı Os*manlı tokadı olanın mucidi olarak saymak kabildir."
 
Üst Alt