ForumSal.Net

Üye Ol Forumsal Albümler Mesajlar Gruplar Chat Yönetim Radyo Twitter FacebookGo Back   Forumsal.Net
Genel Konular
ForumSal Haber Merkezi Türkiyeden Haberler Haber Arşivi
Kullanıcı Etiket Listesi


 
Seçenekler
Alt 11-Ocak-2017, 17:37   #1 (permalink)
New042 Gif Anayasa değişikliği ne getirecek?


Anayasa değişikliği ne getirecek?
Diyeceğim o ki; kartopu,futbol,dizi,sinema,magazin,instagram vb sosyal eğlencelik aktivitelerinize 5 dk ara verip bugün mecliste görüşülen ülkenin, milletin geleceğini belirleyecek yeni anayasa değişikliği önerisi hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz?

Av.Hakan Orhan'ın kaleminden...

Ak Parti ve MHP’nin 18 maddelik anayasa değişikliği önerisi paketi, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak. Değişiklik paketinin içinde neler var? Ne yapılmak isteniyor?
Herkesin anlayabileceği bir dille sıralayalım.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRECEK?

1- Başbakan ve Bakanlar Kurulu kavramı tarih oluyor.
2- Cumhurbaşkanı Partili oluyor.
3- Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler tanınıyor.
4- Cumhurbaşkanı aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı da olacağından otomatik olarak TBMM’deki kontrolü de elinde bulunduracak. Yasama, Yürütme ve Yargı tamamen Cumhurbaşkanının kontrolünde olacak.
5- Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor.
6- Askerlik hizmetini yapmamış olanlar milletvekili olabiliyor.
7- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacak.
8- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kaldırılıyor.
9- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek yetkisi kaldırılıyor.
10- Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul ederse cumhurbaşkanı yayınlamak zorunda. (Olağan karar yeter sayısı yerine "nitelikli bir çoğunluk" gerekecek)
11- Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil ve ara verme zamanlarında kendi isteğiyle toplantı yapamayacak. Cumhurbaşkanı Meclisi toplantıya çağırabilecek.
12- Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil ve ara verme zamanlarında Bakanlar Kurulu tarafından toplantıya çağrılamayacak. Sadece Cumhurbaşkanı Meclisi toplantıya çağırabilecek.
13- Eski Cumhurbaşkanı, yenisi göreve başlayıncaya kadar göreve devam eder. (OHAL ilan edip yenisini seçtirmeyebilir)
14- Cumhurbaşkanı "temel haklar ve özgürlükler ve siyasi haklar" da dahil olmak üzere her konuda kararname çıkarabilecek.
15- Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilmesi ve Yüce Divan yargılamasının yolunun açılabilmesi neredeyse imkânsız hale getiriliyor.
16- Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı oluşturuluyor ama sayısı belli değil.
17- OHAL ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu’ndan alınıp Cumhurbaşkanına veriliyor.
18- Askeri Mahkemeler kapatılıyor.
19- Anayasa Mahkemesi'nin neredeyse tüm üyeleri bir şekilde Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş ve atanmış olacak.
20- HSYK, HSK oluyor (yüksek kelimesi çıkarılıyor) 5 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor, Adalet Bakanı ve Müsteşar da doğrudan kurul üyesi olduğundan 13+2 üyenin toplam 7 si Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş oluyor. Geri kalanını Cumhurbaşkanının aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı olduğu vekillerin çoğunlukta olduğu TBMM seçiyor. Yargı unsurlarının (Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi HSK ya üye seçmesi kaldırılıyor). Yargı tamamen Cumhurbaşkanının kontrolüne geçiyor.
21- Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan alınıyor, sadece Cumhurbaşkanına veriliyor.
22- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde indirim yetkisi Bakanlar Kurulundan alınıyor, Cumhurbaşkanına veriliyor.
23- Bakanlar Kurulunun kanun teklif etme yetkisi kaldırılıyor.
24- Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi cumhurbaşkanınca yapılacak. Kurulun işleyişi v.s. kanun yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenecek.
25- Bakanlar Kurulunun Genel Kurmay Başkanı teklif etme yetkisi kaldırılıyor. Genel Kurmay Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Cumhurbaşkanına karşı sorumlu oluyor.
26- Danıştay’ın Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirme görevi kaldırılıyor.
27- Ekonomik ve Sosyal Konsey, hükümet yerine Cumhurbaşkanına görüş bildiriyor
28- Ek vergi koyma yetkisi bakanlar kurulundan Cumhurbaşkanına geçiyor.
29- Gensoru ve Meclis soruşturması kaldırılıyor.

Sonuç olarak; mevcut anayasal sistemdeki tüm denge ve kontrol mekanizmaları tamamen yok ediliyor ve halkın cumhurbaşkanını seçtiği ama geriye kalan her şeyi cumhurbaşkanının belirlediği bir sistem getirilmeye çalışılıyor.
No Pasaran, Berdush, Plesk and 1 others like this.
BayanHeimlich Manevrası isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 20:39   #2 (permalink)
Standart


Daha önemlisi ne götürecek
Bay Berdush isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 20:46   #3 (permalink)
Standart


Çok güzel
Bayibadeath isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 20:50   #4 (permalink)
Standart


Uzun yıllardan beri iş dünyasında başkanlık sistemini savunan isimlerin başında gelen strateji ve finans uzmanı Ali Serim, Ak Parti’nin meclise getireceği başkanlık sistemi modelinin ana hatlarının belirginleşmesi üzerine önemli yorumlarda bulundu.

“En önemlisi başkanlık sitemini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsiyeti üzerinden tartışmamak. Bazı muhalefet partileri Türkiye’nin bu en önemli gündem maddesini şahsiyet tartışması üzerinden zedelemek istiyor. Oysa sistem değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu siyaset ve ekonomi bilimleriyle uğraşan tüm otoriteler kabul ediyor. Türkiye’de en verimli şekilde devletin organizasyon şemasında modern ihtiyaçlara göre yeniden düzenlemeler yapılması, kalkınmanın hızını arttıracağı gibi istikrara da katkı sağlayacak. Dünyada ve bölgemizde köklü değişiklikler olurken günün ihtiyaçlarına uygun modellerin gelişmesi ve devletin bu modellere göre evrilmesi kadar doğal ne olabilir” diyen Ali Serim referandumun 2017 yılının ilk aylarında yapılmasını ve çıkan sonuca göre atılacak adımların biran önce atılmasının büyük faydaları olacağını kaydetti ve açıklamalarına şöyle devam etti:“Başkanlık Sisteminin önemli bir avantaj olduğuna inanıyorum”

Ülkemizin ihtiyaçlarına göre şekillenecek Türk tipi bir başkanlık sisteminin masaya yatırılacağı anlaşılıyor. Osmanlı’dan beri efektif ve faydalı kurumları Türkleştirip başarılı bir şekilde kullandığımız tarihi bir gerçek dolayısıyla başkanlık modelini de iyi bir şekilde modelleyeceğimize tereddüt etmiyorum.

Amerikan Başkanlık Sisteminin tek parlamentolu ve uniter bir versiyonunun masaya geleceği konuşuluyor. Ayrıca MHP ile yakın işbirliğinde çıkabilecek bir modelin MHP tarafından kırmızıçizgi olarak ifade edilen noktalara vurgu yapacak olması da gayet olumlu.

İlk defa iktidar ve bir muhalefet partisi bir taslak üzerinde hakiki manada birlikte çalışma ve ortak bir modeli geliştirme imkânı buluyor olacak. Geçerli olan anayasanın ilk 4 maddesinin korunacak olması çok geniş bir halk kitlesinin hassasiyetlerini karşılayacak, anayasanın 66. maddesinin muhafaza edilmesi, Cumhurbaşkanı yemininin “Başkan Yemini” olarak revize edilmesi, 30-40 adet madde ile yasama-yürütme-yargı bağımsızlığının güçlendirildiği, başkan ile başkan yardımcısının birlikte seçildiği, 5 yılda bir seçim öngören, kilitlenmelere karşı çeşitli fesih mekanizmaları içeren, başkan ile parlamento seçimlerini birlikte gerçekleştiren, başbakanlığı kaldırıp dışarıdan bakanların atandığı, başkanın kararname düzenleyebileceği ve başkana çeşitli veto yetkileri sağlayan bir model üzerinde çalışıldığı çeşitli kaynaklarca ifade ediliyor.

Zaten anlaşılıyor ki ilk taslak da yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacak. 2019 yılında geçilmesi planlanan yeni sitemin hayırlı olacağına şüphem yok zira rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından tartışmaya açıldığından bu yana başkanlık siteminin önemli birçok avantajı olduğuna inanıyorum.

Bazı örnekler vermek gerekirse: Başkanın sorumluluğu Meclis’e karşı olmayacak. Halka karşı sorumlu olacak. Dengeyi korumak için denetleme yolu da olacak. En önemli denetleme yollarında birisi bütçe olacak. Bütçeyi başkan hazırlayacak, yeni yılın bütçesini sunacak. Meclis bunu onaylayacak, gerekirse eksiltme ya da ilave yapacak. Bakanlar atamayla gelecek. Meclis dışından olacak, milletvekili olmayacak ve bu performansı arttıracak. Büyük ihtimalle milletvekili sayısı 550 olacak. Herhangi bir baraj muhtemelen anayasada olmayacak ya da baraj daha makul bir seviyeye çekilecek. Başkan belli bir süreliğine seçildiğine ve bu süre içinde güvensizlik oyuyla düşürülemediği için istikrarlı bir yönetime neden olan sisteme geçilmiş olacak. Hükümet krizleri görülmeyecek ve sistem tıkanmayacak.

Başkanın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi onun yönetme gücünü prestijli ve etkin bir hale getirmesini daha da pekişecek. Tereddüt etmeden politikalarını gerçekleştirebilecek. Unutulmamalıdır ki başkanlık sistemi, hesap verilebilirlik açısından daha demokratiktir. Çünkü yürütme tek bir kişinin sorumluluğundadır ve işin sorumlusu bellidir.

Başkan, düşürülemeyeceği için politikalarında rahatça davranabilir. Karar alma süreci hızlıdır. Çünkü yürütme tek bir kişinin elindedir. Bu şekilde ülkemize gerekli olan hızlı karar alabilme imkanı ve siyasi istikrarın kalıcı temelleri atılacaktır. Gerisini ise iyi yönetim ve üretken ekonomimiz hayata geçirecek arzu edilen kalkınma hızı yakalanabilecektir. Bölgemizde etrafımızı saran jeopolitik riskler de düşünülürse başkanlık sistemine geçmekte geç kaldığımız dahi tartışmaya açıktır.

Fakat zararın neresinden dönsek kardır düsturuyla harekete geçilmesiyle neticenin ülkemiz için çok olumlu olacağı kanaatindeyim.
Bayibadeath isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 20:52   #5 (permalink)
Standart


Soyle dusunun, Aziz Yildirim Fenerbahce baskani iken ayni anda Futbol Federasyonu'nun baskani, Merkez Hakem Komitesi baskani ve PFDK baskani olmus oluyor.
Plesk bunu beğendi.
Bay Fernando isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 20:53   #6 (permalink)
Standart
bu ileti fiskos masamdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
EkSen bunu beğendi.
Baykaramuratbenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 21:03   #7 (permalink)
Standart


1923'e döneceğiz gibi duruyor. Tek partili sistem yap o zaman be adam
BayJose isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 21:04   #8 (permalink)
Standart


Alıntı:
karamuratbenim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
[sıze="2"][ımg]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170111/8de1cd52327c2beba5eb03e466943c60.jpg[/ımg]

bu ileti fiskos masamdan tapatalk kullanılarak gönderildi[/sıze]
+100
BayEkSen isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 21:04   #9 (permalink)
Standart


Alıntı:
Jose Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
1923'e döneceğiz gibi duruyor. Tek partili sistem yap o zaman be adam
kaç sene öyle yönetildi sahi Ülke
ibadeath bunu beğendi.
Bay ForseTi isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-Ocak-2017, 21:05   #10 (permalink)
Standart


Başkanlik sistemiyle yönerilen bir kac ülke yazmak istiyorum.
ben yazayim , savunan araştirsin
Abd : geciniz . Buzdaginin gorunen yuzu ,

Haiti
Uruguay
Filipinler
Afganistan
Nijerya
Sudan
Kolombiya
Gibi gibi
Pardon kore de var , guney kore
BayanPitho isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:41.
Forum Yazılımı ve Sürümü Site Bilgileri

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2010 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Kuruluş Tarihi : 05.10.2010
Tasarım : ForumSal

 
  
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir."Şikayet" buradan bize ulaşıldığı taktirde, ilgili konu en geç 48 saat içerisinde kaldırılacaktır.
Forum Forumlar Forum Sitesi Etiket Sitemap