ForumSal.Net

Üye Ol ForumSal Albümler Mesajlar Gruplar Chat Yönetim Radyo Twitter FacebookGo Back   Forumsal.Net
İslam Forumları
Dünya Dinleri

 
Seçenekler
Alt 02-Kasım-2012, 00:44   #11 (permalink)
New042 Gif İslami kaynaklarda Ashab-ı Kehf


İslami kaynaklarda Ashab-ı Kehf

Mağara arkadaşları manasına gelen, Ashab-ı Kehf efsanesinden Kur'anda Kehf Suresi'nin 9 ile 26. ayetleri arasında bahsedilir. 25. ayette "300 yıl kalıp 9 yıl arttırdılar" cümlesi farklı yorumlara sebep olmuştur. 300 yıl güneş yılı olarak nitlendirimiş ve arttırılan 9 yılın ise 300 güneş yılının dengi olan ay takvimine göre 309 yılına gönderme olarak belirtildiği iddia edilmiştir.Uygur otonom bölgesinde Mağara ve Eklentileri, Uygur müslümanlarına göre kehf suresinde anlatılan mağaradır.

Bazıları sahabelerden Ali'nin, Ashab-ı Kehf’e gittiklerini ve Ashab-ı Kehf'in uykudan uyanıp onları gördüklerini ileri sürmüştür. Ayrıca bu söylenceye İslam peygamber Muhammed’e iman ettiklerini bildirip selâm gönderip dua istedikleri de eklenir. Bunların dışında bazı kişiler Ashab-ı Kehf'in Mehdi geldiğinde uyanıp ona katılacağını ileri sürmüştür. Kur'an'da bu yorumları destekleyen bir ifade yoktur.

Kur'an'da bahsi geçen âyetler

Kehf Suresi'nde konu şu şekilde geçmektedir:

Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi.
Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını kapattık.
Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim.

(İçlerinden biri şöyle dedi: “Mademki onlardan ve Allah’tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın.”
(Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler.

Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi). Onları görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.
Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri: “Ne kadar kaldınız?” dedi. “Bir gün, ya da bir günden az” dediler. Şöyle dediler: “Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gönderin de baksın; hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.”

“……..Hani onlar aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. “Onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir.” dediler. Duruma hakim olanlar ise, “Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız.” dediler.
Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir.” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir.” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. ………….
Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler. (18 : 9 - 25)
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-Kasım-2012, 00:47   #12 (permalink)
New042 Gif Mağaralar


MağaralarAshab-ı Kehf mağarası, Efes, Selçuk.

Ashab'ül Kehf ile ilgili mağaranın ise sınırları içinde olduğunu iddia eden 33 kentin dördü Türkiye'dedir: Afşin, Selçuk,(Efes), Lice ve Tarsus.

Hristiyanlar tarafından kabul edilen sürümdeki mağara Selçuk ilçesindeki Efes antik şehrinin yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır.[6] Bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış hali 1927-1928 yılları arasındaki bir kazıda ortaya çıkarılmış, kazı sonucunda 5 ve 6. yüzyıla ait olan mezarlar da bulunmuştur. Yedi Uyurlar'a ithaf edilmiş yazıtlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarında bulunmaktadır.

Türkiye'de mağaranın yeri hakkındaki tartışma daha çok Afşin ve Tarsus ilçeleri arasında olmaktadır. Yedi Uyurlar mağarasının Afşin ilçesinde olduğunu kanıtlamak için Afşin Eshâb-ı Kehf Derneği bilim adamlarından oluşan bir heyete rapor hazırlatmış ve bunu yerel mahkemede açtıkları keşif davası ile karara bağlatmıştır. Tarsus, da Bencilüs veya Encilüs denilen dağda -Tarsus'a iki saat uzaklıkta- ki mağarayı tefsirler, tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerine dayanarak Eshâb-ı Kehf mağarası olarak göstermektedir.

Ashab-ı Kehf, Diyarbakır'da da bir mekâna isim olmuştur. Kuranda mağara ile ilgili Kehf süresinin 17. ayetinde " Güneş doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylettiğini, battığı zamanda sol tarafa gittiğini görürdün."[7] şeklinde yapılan tasvire göre yön tespitinin de uyduğu Licedeki mağara diğer kitaplarda da tasvir edilene en çok benzeyen mağaradır. Yerden yüksekte ve üzerinde gölgelik şeklinde çıkıntı olan bu yer içeriye doğru girintili bir mağaradır ki tanıma en çok uyan mağaradır.12.yy civarlarında Artuklu hükümdarı Melik Adil burayı restore ettirip bir kitabe yaptırmıştır. Ünlü tarihçi Abdulrezzak Semerkandi'nin 527 yıl önceki bir eserinde şöyle bir ifade geçmektedir; "(Sultan Üveys, Lice'deki Ashab-ı Kehf'e Bingöl üzerinden sefer düzenledi ve Muş Ovası'na vardı)".
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-Kasım-2012, 00:55   #13 (permalink)
Standart Ashab-ı Kehf mucizesi


Ashab-ı Kehf mucizesi
Kur’an-ı Kerim’in on sekizinci suresinde sözü edilen Ashab-ı Kehf kıssası ile ölümden sonra dirilişin bir misali olarak uzun süre mağarada uyuyup yeniden uyanan gençlerin hikayesi anlatılmıştır. Müşrik bir kavmin içinde Allah’ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç mü’min bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için dağda bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte orada derin bir uykuya dalan gençlerin kaç yıl sonra uyandıkları hususu Kur’an’da; “Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, dokuz da ilâve ettiler” şeklinde belirtilmektedir.

Buradaki 300 yıl şemsî (güneş) takvimine göre süredir. Kamerî (ay) takvimine çevrilecek olursa tam tamına 9 yıl eklenmesi gerekmektedir ki Kur’an bu farka işaret etmekte, iki ayrı takvime göre de kalma süresini bildirmektedir. 15 asır önceden gelen bu bilginin ancak ilahî kelâm olabileceği bellidir.

Kehf Suresinin günümüze seslenen mucizeleri bununla bitmemektedir. Surenin 17. ayetinde, “Ve (yıllarca) güneşin, doğarken onların mağarasını sağ yandan yalayıp geçtiğini, batarken de onlara dokunmadan sol yandan geçip gittiğini ve onların, mağaranın genişçe bir odasında bulunduğunu görürdün: Rabbinin alametlerinden biriydi bu” buyrulmaktadır.
Gerçekten güneş ışınının insan cildine devamlı temas etmesi halinde; güneş yanığı başta olmak üzere deride kırışıklıklara, cilt kanserlerine, fotosensitivite denilen alerjik deri reaksiyonlarına, ürtiker gibi çok çeşitli kalıcı rahatsızlıklara sebep olacağı muhakkaktır. Ancak mü’min gençlere güneş ışığı direkt olarak değmemiş, dokunmadan yalayıp geçmiş ve uyuyan gençler bu şekilde korunmuşlardır.

Tersine yetersiz güneş ışınlarına maruz kalınırsa bu defa D vitamini eksikliğine zemin hazırlanmakta; eksiklik ise kemik mineralizasyonunu bozmakta ve osteomalasi ile osteoporoz denilen kemik zayıflığını ortaya çıkarmaktadır. Mağarada uyuyan gençleri yalayıp giden güneş ışınları bu rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemektedir.

Surenin bir başka mucizevi yönü ise; 18. ayetindeki “Biz onları bir sağa çeviriyorduk, bir sola” ifadesidir. Yatağa bağlı hastalar devamlı aynı posizyonda bırakıldıklarında dekübitis ülserleri denilen vücut yaraları ortaya çıkmaktadır. Giderek bu yaralar derinleşmekte, genişlemekte; geri dönülemeyecek ve düzelmesi imkânsız hale bürünmektedir. Korunmada en önemli tedbir ise yatan kişinin pozisyonunun sık değiştirilmesidir. Kur’an-ı Kerim’de bu koruyucu unsura dikkat çekilmesi ve uyuyan gençlerin Rabbimizce sağa sola döndürüldüğünün bildirilmesi ise bugünkü bilgilerimize göre gerçekten başlı başına ayrı bir mucizedir.

Sadece Kehf Suresine bakıp da, “inandım ya Rab, inandım ki 15 asır önce inen Kur’an Senin kelâmındır” diye haykırmamak elde değildir.
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-Kasım-2012, 23:45   #14 (permalink)
Standart ESHAB-I KEHF (7 uyurlar) Mağarası


Bu mağaranın yeri hakkında bir çok fikir olmasına karşın, anlatılan hikayeler hemen hemen aynıdır.
Bu mağaranın yeri hakkındaki fikirler
1)İspanya/kurtuba şehri/Cinanu’l verd’de
2)İzmir/selçuk’ta
3)Kahraman Maraş/afşin Elbistan’da
4)Mersin/Tarsus’da
Tarsus’un 12 km kuzeyinde bulunan Eshabı Kehf mağarası, Hristiyan ve Müslümanlarca kutsal bir ziyaret yeri olarak kabul edilir. Mağara dört köşe olarak kayadan oyulmuştur ve 1520 basamakla girilir. Mağaranın üstünde 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan camiye sonradan üç şerefeli bir de minare eklenmiştir.
Eshabı Kehf diye adlandırılan ve kutsal kişiler olarak bilinen, Hristiyanlarca 7, Müslümanlarca 8 evliya olarak kabul edilen Yelmiha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş ve Kefeştetayuş adındaki yedi genç ve köpekleri Kıtmir’e ait söylencenin çeşitli versiyonları vardır. Bazı değişikliklerle birlikte bunların hepsinde anlatılan ortak söylence şöyledir.
St. Paulus’un Hristiyanlık kurallarını yaydığı tarihlerden uzun bir süre sonra, Arap kaynaklarında Takyanus olarak geçen (Diocletianus?) Roma imparatoru Tarsus’a gelmiş ve çok tanrılı dönemde tek tanrıya inandıkları için bu gençleri huzuruna çağırarak, onlara Roma dinine bağlı kalmalarını, aksi taktirde kendilerini öldürteceğini söylemiştir. Tek tanrıya inançlarından vazgeçmek istemeyen bu gençler,imparator tarafından verilen bir kaç günlük zamandan yararlanarak Tarsus yakınlarındaki bu mağaraya sığınmışlar ve orada mucizevi bir şekilde 300 yıl süren bir uykuya yatmışlardır, içlerinden ilk uyanan Yemliha, yiyecek almak için kente gittiğinde, elindeki paranın çok eski ve anlattıklarının akla uygun olmadığı anlaşılınca, onunla beraber mağaraya giderler. Ancak mağarada yedi yavru kuşun tünediği bir yuvadan başka bir şey göremezler. Bu nedenle bu mağara Yedi Uyurlar Mağarası olarak da anılır.
Bu sonuç Islami versiyonda ise şöyledir. Mağaraya gelenler, içerde altı kişinin namaz kıldığını görürler. Yemliha dışardakileri bırakıp mağaraya girer ve ondan sonra yedisi de görünmez olurlar.
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-Kasım-2012, 23:53   #15 (permalink)
Basket1 Eshab-ı Kehf Fotoğrafları


FOTOĞRAFLAR

BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-Kasım-2012, 00:14   #16 (permalink)
Basket1 Mağara arkadaşları

MAĞARA ARKADAŞLARI

Kur'an'ı Kerimde yer alan Kehf suresin'de mağara arkadaşlarının durumuna değinilmiş ancak ayrıntılı bilgi verilmemiştir.Kehf suresinin 9.ayetinde "Sen Eshab-ı Kehf'i ve Rakimi keramatlerimizden biri mi sandın "sözleri ile Hz. Peygambere seslenildikten sonra,mağara arkadaşları ile ilgili bilgi verilmeye başlanmaktadır.
(Bazı kimseler):” Onlar üçtür,dördüncüleri köpekleridir” diyecekler bunlar.(bazıları da):”onlar
beştir altıncıları köpekleridir”diyecekler.bunlar gaybı taşlamaktır.(bazıları ise):”Onlar yedidir,sekizincileri köpekleridir” diyecekler. Der ki:”Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir.

Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır”. O halde onlar hakkında,(sana bildirilen) açık deliller dışında bir münakaşaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma(Kehf suresi 22)
Hiçbir şey için “Bunu yarı yapacağım”deme! (Kehf suresi 23)
Ancak “Allah dilerse (yaparım)” (de). Bunu unuttuğun taktirde Rabbini an ve, “Umarım ki Rabbim, beni bundan daha yakın olan bir yola iletir”de!(Kehf suresi 24)
Onlar mağaralarında üç yüzyıl kaldılar. Buna dokuz yıl daha ilave etmişlerdir.(Kehf suresi 25)
Kur’an’ı Kerim de yedi uyurların isimleriyle ilgili herhangi bir ibare bulunmamakla birlikte halk arasında isimleri şöyledir: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş ve köpeklerinin ismi Kıtmir’ dir. Taberi’ ye göre mağara arkadaşlarının reisi Mekselina idi. Diğerlerinden üçü Dakyanus’un (Decius) sağ kolu diğer üçü ise sol kolu idiler. Kefeştatayuş ise yolda onlara katılan çoban olup Kıtmir de onun köpeğidir.
Selçuklular devrinde Eshab’ ül Kehf mağarasının Afşin yakınlarında olduğuna kesin şekilde inanılıyordu. Bunu 13. yy ın birinci yarısında Selçuklu devleti’ nin Maraş valisi Nusreteddin Hasan Bey’ in buraya bir tekke, mescid ve bir de medrese yaptırmasından anlıyoruz. Mescid incelendiğinde mağaranın önündeki küçük kilisenin mescide katıldığını kolaylıkla anlayabiliyoruz.
Kilisenin burada bulunması bizi önemli gerçeklere götürmektedir. Selçuklular devrinde külliyenin yapılması esnasında burada kilisenin bulunması Anadolu Hıristiyanları’ nın da mağara arkadaşlarının burada uyuduklarına inandıklarını gösterir.


Eshab' ül Kehf in Afşin’ de bulunduğu inancı Selçuklulardan sonra Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti zamanında da buranın ihya edilmesini sağlamıştır.
Kaldı ki Kur’ an’ ı Kerim’ deki Kehf suresinde yer alan 17. ayette ‘Güneşi, doğduğu zaman mağaralarının sağına eğilirken, battığı zaman da sol taraftan onları keser geçerken görürsün. Onlar mağaranın geniş bir köşesinde idiler.....’ şeklindeki ibare incelendiğinde ve Afşin’ de bulunan mağarayla karşılaştırıldığında birebir uyum gösterdiği bariz bir şekilde görülür.
Mağara arkadaşlarının Afşin’ de bulunan mağarada uyudukları kanıtlar tarafından gösterilmekle birlikte bizim asıl vurgulamak istediğimiz; bu gençlerin Allah’ a olan muhabbetidir.
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-Kasım-2012, 17:56   #17 (permalink)
Standart Ashab-ı Kehf'in İsimlerinin Havassı


Ashab-ı Kehf'in İsimlerinin Havassı


Yemliha* Mekselina* Mernuş* Debernuş* Şazenuş* Mislina* Kefeştatıyuş* Kıtmir*

Ashab-ı Kehf'in isimlerinin havassı hususunda alimler şunları söylemişlerdir..Rızkın celbini isteyenler Ashab-ı Kehf'in isimlerini yazıp üzerinde taşımalıdır..Yüksek bir mevkiyi talep eden kimse yine Ashab-ı Kehf'in isimlerini üzerinde taşımalı ve Ashab-ı Kehf duasına devam etmelidir..

Okuyup üzerinde taşıyan kimse her türlü korkudan emin olur..Sebepsiz yere ağlayan bebeklerin yazılıp yatağına asılırsa bi iznillah bu hastalıktan emin olurlar..Sıtma tutan kimseler yanlarında bu isimleri taşısalar şifa bulurlar..Ümmü Sıbyan hastalığı olanlar yanlarında taşımalıdırlar.Ayrıca bu isimler temiz bir suya okunup içilmelidir..Evde asılı olsa bi iznillah o eve hırsız girmez
..


Ashab-ı Kehf duası budur:

Allahümme inni es'elüke bi islami yemliha ve rağbetihi ve bi imani mekselina ve kurbetihi ve bi tevhıydi mernuş ve hıdmetihi ve bi ma'rifeti debernuş ve uzletihi ve bi şehadeti şazenuş ve rivayetihi ve bi ıhlası mislina ve müvafakatihi ve bi iştiyaki kefeştatıyuş ve ı'tikadihi ve bi vefai kıtmir ve hımayetihi en takdıye haceti ya kadıyel hacati ve ya mücibed deavat* Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn*
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-Kasım-2012, 17:58   #18 (permalink)
Standart Ashab-ı kehf’in duası.. Deccal’den korunmanın yolu


ASHAB-I KEHF’İN DUASI.. DECCAL’DEN KORUNMANIN YOLUKEHF SURESİ, 1-10. AYETLER..


1. HAMD, KULUNA KİTAB’I (KUR’AN’I) İNDİREN VE ONDA HİÇBİR EĞRİLİK YAPMAYAN ALLAH’A MAHSUSTUR.


2, 3, 4. (ALLAH ONU), KATINDAN GELECEK ŞİDDETLİ BİR AZAP İLE (İNANMAYANLARI) UYARMAK, SALİH AMELLER İŞLEYEN MÜ’MİNLERİ, İÇLERİNDE EBEDİ OLARAK KALACAKLARI GÜZEL BİR MÜKÂFAT (CENNET) İLE MÜJDELEMEK VE “ALLAH BİR ÇOCUK EDİNDİ” DİYENLERİ DE UYARMAK İÇİN DOSDOĞRU BİR KİTAP KILDI.


5. BU KONUDA NE KENDİLERİNİN, NE DE ATALARININ HİÇBİR BİLGİSİ YOKTUR. NE BÜYÜK BİR SÖZ (BU) AĞIZLARINDAN ÇIKAN! ONLAR ANCAK YALAN SÖYLÜYORLAR.


6. DEMEK SEN, BU SÖZE (KUR’AN’A) İNANMAZLARSA, ARKALARINDAN ÜZÜLEREK ÂDETA KENDİNİ TÜKETECEKSİN!


7. İNSANLARIN HANGİSİNİN DAHA GÜZEL AMEL YAPTIĞINI DENEYELİM DİYE ŞÜPHESİZ BİZ YERYÜZÜNDEKİ ŞEYLERİ ONA BİR ZİNET YAPTIK.


8. BİZ, ELBETTE (ZAMANI GELİNCE) YERYÜZÜNDEKİ HER ŞEYİ BİR KURU TOPRAK HALİNE GETİRECEĞİZ.

9. YOKSA SEN, (SADECE) ASHAB-I KEHF VE ASHAB-I RAKÎM’İ Mİ BİZİM İBRET VERİCİ DELİLLERİMİZDEN SANDIN?


10. HANİ O GENÇLER MAĞARAYA SIĞINMIŞLARDI DA, “EY RABBİMİZ! BİZE KATINDAN BİR RAHMET VER VE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ŞU DURUMDA BİZE KURTULUŞ VE DOĞRULUĞA ULAŞMAYI KOLAYLAŞTIR” DEMİŞLERDİ.AYETLERİN TÜRKÇE OKUNUŞU

EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED ALEYHİSSELAMULLAH HAZRETLERİ, HERKESİN BU AYETLERİ EZBERLEMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETMİŞLERDİR..

1. EL HAMDÜ LİLLAHİLLEZI ENZELE ALA ABDİHİL KİTABE VE LEM YEC’AL LEHU IVECA


2. KAYYİMEL Lİ YÜNZİRA BE’SEN ŞEDIDEM MİL LEDÜNHÜ VE YÜBEŞŞİRAL MÜ’MİNINELLEZINE YA’MELUNES SALİHATİ ENNE LEHÜM ECRAN HASENA


3. MAKİSINE FIHİ EBEDA


4. VE YÜNZİRALLEZINE KALÜTTEHAZELLAHÜ VELEDA


5. MA LEHÜM BİHI MİN ILMİV VE LA Lİ ABAİHİM KEBÜRAT KELİMETEN TAHRUCÜ MİN EFVAHİHİM İY YEKULUNE İLLA KEZİBA


6. FE LEALLEKE BAHIUN NEFSEKE ALA ASARİHİM İL LEM YÜ’MİNU Bİ HAZEL HADISİ ESEFA


7. İNNA CEALNA MA ALEL ERDI ZINETEL LEHA LİNEBLÜVEHÜM EYYÜHÜM AHSENÜ AMELA


8. VE İNNA LE CAILUNE MA ALEYHA SAIYDEM CÜRUZA


9. EM HASİBTE ENNE ASHABEL KEHFİ VER RAKIYMİ KANU MİN AYATİNA ACEBA


10. İZ EVEL FİTYETÜ İLEL KEHFİ FE KALU RABBENA ATİNA MİL LEDÜNKE RAHMETEV VE HEYYİ’ LENA MİN EMRİNA RAŞEDA
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-Kasım-2012, 22:30   #19 (permalink)
Standart Kuran'a en uygun Eshab-ı Kehf mağarası


Kuran'a en uygun Eshab-ı Kehf mağarasıDünya üzerinde Kuran'ı Kerim'de yaşadıkları doğrulanan Yedi Uyurlara ait olduğu belirtilen 33 mağara var. Bu mağaların içinde bir tanesi, ayeti kerimelerle örtüşen yapısıyla dikkat çekici. İşte o mağara:

Yıllardır dilden dile dolaşan halk efsanelere göre, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir Yedi Uyurlar olarak anılan ermişlerdir.
Söylencelere göre; yaşadıkları zaman diliminde zalim bir hükümdar halkı kendisinin tahrı olduğuna inanmaya ve putlarına taptırmaya muaffak olur. Allah' ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise canları kurtarmak için çareyi kaçmakta bulur. Yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlarlar. Çoban ve Kıtmir adındaki köpeği de onlara katılır ve bir mağaraya sığınırlar.
Uykuları yüzyıllarca sürer. Onlar bir kaç saat uyuduk zannıyla kalktıklarında ne eski putperest topluluk hayatta kalmıştır ne de onların zalim hükümdar! Kaç yıl uyudukları konusunda söylencelerde net bir rakam bulmak imkansız. Ancak Millattan sonraki ilk dörtyüz yıl içindeki muhtelif tarihler uyanma tarihleri olarak zikredilmektedir.
Efsanenin değişik versiyonları bulunmaktadır. Hükümdalar, mekanlar ve uyunular süre söylencenin yaşatıldığı mekanlara göre farklılık arz etmektedir.
Örneğin kimi Hıristiyan rivayetlerine göre, Pağan Roma hükümdarı, Hırıstiyanlığı takip etmeye ve Hırıstiyanları öldürmeye başlayınca asil bir aileden Hz. İsa'nın yoluna baş koyan yedi kardeş kaçar ve mağarayla sığınır. Zalim hükümdar mağaranın kapısını açılmayacak şekilde kapatır ve onları oraya kıstırır.


KURAN'I KERİM TARİHİ OLAYI DOĞRULUYOR

İslamiyet'in Kutsal kitabı Kur'an'ı Kerim Kehf suresi ile söylencelerin tarihi bir vakadan doğduğunu doğrular ve Mağara Arkadaşları'na dair rivayetlerin çokluğunu da 22. ayette belirtir:

(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.”
Ayette adı geçen Eshab- Keyf yani Mağara arkadaşların kaç yıl uyudukları ise 25, Ayette net rakamla verilir: "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler." Ne var ki 26. ayette bu sürenin izafi bir zaman olabileceğine dikkat çekilir: De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”
Neticede Mağara Arkadaşları gerçek bir tarihi vaka olmakla birlikte, olayın esasının nasıl geliştiği konusunda elimizde somut veri yok.
Ayetlerin tavsiyesine uyarak olayın içeriği konusunda tartışmaya girmemeyi tercih etmek en iyisi.
Zaten haberimizin konusu da tarihi vakanın içeriği değil, olanı geçtiği yer konusundaki tartışmalar.

33'TEN FAZLA MAĞARA ESHAB-I KEHF'İN MEKANI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Türkiye başta olmak üzere, aralarında İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu Dünya'nın bir çok ülkesinde 33'den fazla mağara Eshab-ı Kehf'in yüzyıllarca uyuduğu mekan olarak kabul edilmektedir.
Türkiye'de İzmir'in Efes ilçesinde, Mersun'in Tarsus ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 ayrı mağara, Kuran'ı Kerim'de de adı geçen Yedi Uyurlar efsanesine kaynaklık eden müminlerin barındığı mekan olarak gösteriliyor. Hangi ilçenin yetkilisine ve ahalisine sorarsanız sorun, gerçek Yedi Uyurlar mağarası onlara ait!
Hem yatır hem ibadethane özellikleri ile çevrede ahalinin büyük ilgisine mazhar olan mağaralardan hangisinin Yedi Uyurlar olarak tanımlanan Eshab-ı Kehf'e meskenlik eden mağara olduğu konusunda kesin bir hükme varmak zor.

AFŞİN'DEKİ MAĞARA DİĞERLERİNDEN DAHA İDDİALI

Halkının çoğu yedi uyurlara ait olduğuna inanılan isimleri taşıyan Afşin, Yeni Uyurlar'ın kendi ilçelerindeki mağarada uyudukları konusunda daha iddialı ve ısrarcı. Hatırlanacağı gibi Afşin Belediye Meclisi, iki sene önce aldığı kararla çocuklarına, “Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş” isimlerini koyan ailelere altın, hemşehrilik beratı ve isim madalyası verilmesini kararlaştırmıştı. Bu kararın gerekçesi, Yedi Uyurların adını en çok taşıyan halk olma özelliğinin artık kaybedilir hale gelmesiydi. Karar, çocuklarına "yeni moda" isimler koyarak, geleneksel adları vermeyen aileleri, Yedi Uyurların isimlerine sadık kalmayı sürdürmeye yönelikti.
İstenilen seviye de olmasa da Afşin halkı, yüzde 5 oranında Yedi Uyurların isimlerini taşıyan topluluk olarak, tarihi özelliğini korumaya niyetli görünüyor.
Bunun yanı sıra Afşinliler, kendi mağalaralarının gerçek olduğu konusunda şu kanıtları öne sürüyor.
* Hıristiyanlığın doğuşuyla beraber tarihsel gelişim çemberine uygun coğrafyadadır.
* Eshab-ı Kehf'e ait olduğu sanılan en eski mağaradır. Tarihinin en yakın döneminden itibaren insanların teveccühü buraya olmuştur.
* Roma, Selçuklu, Dulkadiroğulları ve Osmanlı dönemlerinde kilise, cami, ribat ve kervansaray yapılmıştır: Mağaranın önüne miladi 377’de Kral Teodus tarafından bir Kilises yaptırılmıştır. O devirde Afşin, Romalıların önemli bir vilayeti olan Kapadokya’nın sınırları içince bulunmaktaydı. Müslümanlar fetihten sonra Ashab-ı Kehf mağarasının yanına mescit inşa etmişler, Selçuklular döneminde ise külliye yapılmış. Bu eserlerin yaşaması için gelirler vakfedilmiştir.
13. asrın yarısında Selçuklu Devletinin Maraş valisi Nusreddin Hasan Beyin buraya medrese yaptırmıştır.
Mescit incelendiginde, mağaranın önündeki küçük kilisein bu bölüme katıldığı anlaşılmatadır. Külliyenin inşaasından önce mekanda kilisenin bulunması, Anadolu Hrıstıyanlarının da mağara arkadaşlarının hatırasını yaşatığına yorumlanmaktadır.
Dulkadirli döneminde burası imar edilerek ilave vakıflar yapılmıştır. Arşiv belgelerinde vakfedilen arazi, köy, mezra, yaylak ve cemaat isimleri belirtilmiştir. Osmanlı Devleti döneminde de bölgeye özel itimam gösterilmiş ve külliyenin ayakta kalması sağlanmıştır.
Külliyeye gelen, konaklayan kimselerden tarih boyunca ücret alınmamış, yiyecek ve konaklama giderleri bilabedel karşılanmıştır. Külliye'nin cami bölümü halen faaliyette olup, kervansaray kısmının da restorasyonu büyük ölçüde tamamalanmış durumda. Külliye Afşin’in altı km kuzeybatısında küçük bir dağ üzerinde. Külliyede bulunan dört mimari eserden üçü külliyenin esasını teşkil ederken, Dulkadiroğulları zamanında yapılmış ek bir bina da yer almaktadır.
Eshab-ı Kehf’ in tüm dünyaya tanıtımı amacıyla kurulan ’’Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği ’’ külliyenin tanıtımı için internette web sayfası hazırlamaktan, yabancı dillerde broşürler hazırlamaya değin pek çok çalışmayı sürdürmekte.
Yedi Uyurlar mağarasını ve külliyesini gezerken bizi ağırlayan ve gezdiren Afşin Belediyesi görevlisi rehberimizin ilgi ve itimamı bizleri şaşırtmadı. Fakat misafirperverliğin ötesinde ibadet aşkıyla ekmediğini yediği külliyeyi doğru tanıtabilmek için gösterdiği özel gayret takdirimizi kazandı.
* Mağaranın içinde içme suyu bulunmaktadır.
* Kuran-ı Kerim’ deki Kehf Suresindeki tanımlamaya uygundur
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Eshab-ı Kehf mağarası'nın en büyük kozu; Kuran'ı Kerim'de Yedi Uyurların adının geçtiği Kehf suresi ayetlerini doğrular nitelikteki özelliklerinin diğer mağalardan daha bariz nitelikte olması. Kehf suresinin 17. ayetinde yer alan, "(Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler" ifadesinin Afşin’deki mağaranın konumuyla örtüşmesinin yanı sıra, mağaranın içinde ve çevresinde bulunan tarihi buluntular, Eshab-ı Kehf'in burada uyuduklarına delil gösteriliyor.
Mağaranın ağzı, güneşe açısı, mağara içindeki geniş ve dar alanlar Kuran'ı Kerim'de zikredilen özelliklere uyduğu için Afşinliler, "gerçek mağara bu" diyor.
Mağarada bulunan ve yönünün Kudüs'e dönük olduğu belirtilen Roma dönemine ait mihrap iddiayı güçlendiren deliller arasında gösteriliyor.
Burasının Selçuklular öncesinde Hıristiyanlar tarafından da Yedi Uyurlar'ın mağarası olarak kabul edilmesi ve kilise inşa edilmiş olması ise mağaranın sonradan bulunmadığını, başından beri bilindiğine delil olarak gösteriliyor. Üzerinde Latince yazılar bulunan tarihi levhalar da mağaranın çok eski çağlardan beri bilinmekte olduğunun göstergesi.
Konuyla ilgili araştırma yahar Prof. Dr. Faruk Sümer, Dr. Franz Babinger, Ali Afşaroğlu da iddia edilen diğer mekanlarla kıyasladıktan sonra, Eshab-ı Kehfin Afşin’deki mağarada uyumuş olma ihtimalini daha güçlü görüyor.
Alman Şark Enstitüsü Başkanı Dr. Franz Babinger, inceleği Eshab-ı Kehf Mağaraları ile ilgili 1957 yılında "Ben Eshab-ı Kehf’ in yeri olarak Dünyadaki şu yerleri inceledim: İspanya’ da, İtalya’ da, Yunanistan’ da, Kıbrıs’ ta, Efes’te, Tarsus’ ta ve son olarak Afşin’ e geldim. Afşin deki Mağarayı günlerce inceledim. Çevresini, yörenin konumunu vs. her şeyi inceledim. Bir Astronomi Uzmanı, bir Arkeolog, bir Tarih Uzmanı, Dinler tarihini yazan araştıran bir yazar bu mevkii nasıl incelemesi gerekir ise o şekilde inceledim ve şu neticeye vardım : ‘Ya Kuran-ı Kerim’i inkar edeceksin, ya da bu mağaranın konumunu değiştireceksin veya değiştirmekle de olmaz her şeyiyle gerçek fışkıran topraklardan alıp götürmek lazımdır. Benim bir araştırmacı olarak hıristiyan aleminden elde ettiğim bilgiler münasebetiyle dünyaya şunu iddia ediyorum : Eshab-ı Kehf, Efsus (Afşin) tadır. ’

AFŞİN'İN EN ÖNEMLİ TARİHİ KALINTISI ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİ

Eski adı Arabisus olan, Efsus (Efesus) ve Yarpuz isimlerini de taşımış Afşin'de ilk yerleşimlerin tarihi M.Ö. 3000'li yılların öncesine uzanıyor. Elbistan Ovasının batısında, Binboğa dağlarının eteklerinde kurulmuş ilçe bölgenin en eski yerleşim merkezlerinden. Afşin ismi Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından Afşinbey'in isminden gelmektedir. Yerleşim alanına 1944 yılında Afşin adı verilmiş, aynı yıl 4642 Sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşturulmuştur.
Afşin, Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans ve Arap hakimiyetine geçtikten sonra, 1071 Malazgirt Zaferiyle Selçuklu’ların egemenliğine girmiş. Selçukların dağılmasıyla birlikte bir dönem Dulkadiroğlu Beyliği hakimiyetinde kalmış ve 1522 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Eshab-ı Keyf Külliyesi'nde bulunan ibadethane ve tarihi bulgular ilçenin en değerli kıymetli tarih hazinesi. Külliye içinde medresenin yanı sıra tassavvuf faaliyetlerinin de icra edildiği, mimari içinde dikkat çeken çilehanelerden anlaşılmaktadır.

HER ÇEŞMEDEN BİR TAS SU İÇME GELENEĞİ SÜRÜYOR

Eshab-ı Keyf külliyesinin girişinde üzerlerinde Yedi Uyurların isimlerinin bulunduğu yanyana 7 çeşme var. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş yazılı çeşmelerin her birinde bir musluk ve musluğa zincirli bakır taslar bulunuyor. Gelenlerin susuzluğunu dindirip, Allah dostlarının ruhlarına dua etmesi için inşa edilmiş çeşmede ilginç bir hurafe yaşıyor. Ziyaretçiler bu çeşmelerin her birinden bir tas içtikleri takdirde, dileklerinin gerçek olacağına inanıyor...

Eğer yolunuz düşer de Eshab-ı Keyf külliyesini ziyaret ederseniz, mutlaka 300-500 metre daha yürüyerek tefenin ardına göz atın. Çünkü başı karyı Binboğa dağları oradan sizleri selamlamayı bekliyor..

KAHRAMANMARAŞ ULUSLARASI ESHAB-I KEYF SEMPOZYUMUNA HAZIRLANIYOR

Eshab-ı Kehf’ in tanıtımı için, Afşin Belediye Başkanlığınca her sene çeşitli festivaller ve spor müsabakası vs. etkinlikler düzenlenmekte.
Bu sene yapılacak etkinlikler arasında Kahramanmaraş Valiliği'nin düzenleyeceği önemli bir sempozyum da yer alıyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarafından desteklenen ve Kahramanmaraş ve Afşin Belediyeleri başta olmak üzere bölgedeki kuruluşlarca katkı sağlananan Uluslararası Eshab-ı Keyf Sempozyumu, 20 - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Medeniyetlerin Buluşma Noktasında Kahramanmaraş, Tarihsel Boyut, Toplumsal Hafıza (Eshab-ıİKehf Olayının Sosyo-Kültürel Arka Planı), Ölüm ve Hayat Algııs| (Eshab-ı Kehf Olayının Psikolojik ve metafizik : Dokusu, Anlamanın Dili (Ötekini Anlamlandırma yöntemi), Çoğulcu Toplurnda Temel Sorunlar ile Türk-İslam Medeniyetinde Eshab-I Kehf'in Yeri ve Önemi başlıklı konular etrafında şekillenmesi planlanan sempozyumla ilgili gelişmeleri www.afsineshabikehf.org sitesinden takip edebilirsiniz...
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 23-Kasım-2012, 02:00   #20 (permalink)
New042 Gif Eshab-ı kehf nedir?


Eshab-ı Kehf-Kehf hadisesi Kur'anı Kerim' de ve diğer semavi kitaplarda Bas-ü badel mevt ( Yeniden dirilme ) inancının delilleri arasında gösterilir. Buna göre;
Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus ( Dakyus ) adında bir zalim hükümdar halkı kendisine ve putlarına taptırırmış. Allah' ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkarlarmış.
Bunu haber alan Dakyanus' tan kaçan gençler, kendileri gibi inançlı bir çobana rastlarlar. Çoban ve Kıtmir adındaki köpeği de onlara katılır. Çobanın bildiği ve
yanında su olan bir mağaraya sığınan Eshab-ı Kehf-Kehf burada uykuya dalarlar Kralın vezirleri mağarayı bulurlar. Ancak korkularından içeri giremezler. Eshab-ı Kehf-Kehf, burada ise çıkamayıp helak olsunlar diyerek mağaranın ağızını ördürürler.
Bunu haber alan Dakyanus' tan kaçan gençler, kendileri gibi inançlı bir çobana rastlarlar. Çoban ve Kıtmir adındaki köpeği de onlara katılır. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan Eshab-ı Kehf-Kehf burada uykuya dalarlar Kralın vezirleri mağarayı bulurlar. Ancak korkularından içeri giremezler. Eshab-ı Kehf-Kehf, burada ise çıkamayıp helak olsunlar diyerek mağaranın ağızını ördürürler.
Eshab-ı Kehf-Kehf, bir rivayete göre 309 sene bu vaziyette kalırlar. Uyandıklarında, acıktıklarından bahisle içlerinden Yemliha' yı şehire ekmek almaya gönderirler.
Şehirde, Dakyanus zamanından kalma para ile alışveriş yapmak isteyen Yemliha' dan şüphelenen halk, onu mahkemeye çıkartır. Mahkemede halini anlatan Yemliha, delil için kalabalığı mağaranın olduğu yere getirir. Ancak, mağarada kendisini bekleyen arkadaşlarının korkabileceğinden bahisle, içeriye yalnız girip onlara durumu anlatacağını söyleyerek ayrılır ve sır olup gider. Bu olay, zalim Dakyanus' tan yüzyıllarca sene sonra Allah' a inanmakla beraber ahirete ve yeniden dirilmeye inanmayan halk için müthiş bir mucize olur. Devrin kralının duaları da böylece kabul olmuş olur.

MAĞARA ARKADAŞLARI

Kur'an'ı Kerimde yer alan Kehf suresin'de mağara arkadaşlarının durumuna değinilmiş ancak ayrıntılı bilgi verilmemiştir.Kehf suresinin 9.ayetinde "Sen Eshab-ı Kehf'i ve Rakimi keramatlerimizden biri mi sandın "sözleri ile Hz. Peygambere seslenildikten sonra,mağara arkadaşları ile ilgili bilgi verilmeye başlanmaktadır.
(Bazı kimseler):” Onlar üçtür,dördüncüleri köpekleridir” diyecekler bunlar.(bazıları da):”onlar
beştir altıncıları köpekleridir”diyecekler.bunlar gaybı taşlamaktır.(bazıları ise):”Onlar yedidir,sekizincileri köpekleridir” diyecekler. Der ki:”Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir.
Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır”. O halde onlar hakkında,(sana bildirilen) açık deliller dışında bir münakaşaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma(Kehf suresi 22)
Hiçbir şey için “Bunu yarı yapacağım”deme! (Kehf suresi 23)
Ancak “Allah dilerse (yaparım)” (de). Bunu unuttuğun taktirde Rabbini an ve, “Umarım ki Rabbim, beni bundan daha yakın olan bir yola iletir”de!(Kehf suresi 24)
Onlar mağaralarında üç yüzyıl kaldılar. Buna dokuz yıl daha ilave etmişlerdir.(Kehf suresi 25)
Kur’an’ı Kerim de yedi uyurların isimleriyle ilgili herhangi bir ibare bulunmamakla birlikte halk arasında isimleri şöyledir: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş ve köpeklerinin ismi Kıtmir’ dir. Taberi’ ye göre mağara arkadaşlarının reisi Mekselina idi. Diğerlerinden üçü Dakyanus’un (Decius) sağ kolu diğer üçü ise sol kolu idiler. Kefeştatayuş ise yolda onlara katılan çoban olup Kıtmir de onun köpeğidir.
Selçuklular devrinde Eshab’ ül Kehf mağarasının Afşin yakınlarında olduğuna kesin şekilde inanılıyordu. Bunu 13. yy ın birinci yarısında Selçuklu devleti’ nin Maraş valisi Nusreteddin Hasan Bey’ in buraya bir tekke, mescid ve bir de medrese yaptırmasından anlıyoruz. Mescid incelendiğinde mağaranın önündeki küçük kilisenin mescide katıldığını kolaylıkla anlayabiliyoruz.
Kilisenin burada bulunması bizi önemli gerçeklere götürmektedir. Selçuklular devrinde külliyenin yapılması esnasında burada kilisenin bulunması Anadolu Hıristiyanları’ nın da mağara arkadaşlarının burada uyuduklarına inandıklarını gösterir.
Eshab' ül Kehf in Afşin’ de bulunduğu inancı Selçuklulardan sonra Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti zamanında da buranın ihya edilmesini sağlamıştır.
Kaldı ki Kur’ an’ ı Kerim’ deki Kehf suresinde yer alan 17. ayette ‘Güneşi, doğduğu zaman mağaralarının sağına eğilirken, battığı zaman da sol taraftan onları keser geçerken görürsün. Onlar mağaranın geniş bir köşesinde idiler.....’ şeklindeki ibare incelendiğinde ve Afşin’ de bulunan mağarayla karşılaştırıldığında birebir uyum gösterdiği bariz bir şekilde görülür.
Mağara arkadaşlarının Afşin’ de bulunan mağarada uyudukları kanıtlar tarafından gösterilmekle birlikte bizim asıl vurgulamak istediğimiz; bu gençlerin Allah’ a olan muhabbetidir.

HIRISTİYANLIK’TA ESHAB-I KEHF

Roma hükümdarı Decius Hırıstiyanlığı takip etmeye ve hırıstiyanları öldürmeye başlayınca asil bir aileden olan yedi kardeş dinlerini terk etmelerini isteyen Efesos valisinin aldırış etmediler ve yanlarında köpekleri de olduğu halde bir mağaraya sığındılar.Onları açlıktan öldürmek isteyen
Hırıstiyanlık karşıtları mağaranın girişini duvar örerek kapattılar.Ancak bu iş sona ermeden önce bir hırıstiyan olayın içeriğini anlatan bakır levhayı yedi uyurların sığındığı mağaranın içine attı.
Aradan 158 veya 197 yıl geçtikten sonra,408 veya 447 yılında uyandılar.Bu inançlı kişiler bir gece uyuduklarını düşünüyorlardı.Yedi kardeş içlerinden birini yiyecek malzemeler almak üzere şehre gönderdiler.Dışarıya çıkan kardeş kapılardaki haç işaretlerini görünce çok şaşırdı.Elinde Decius döneminden kalma paralarla gezen bu genç halk tarafından ilgi ve hayretle karşılandı.
Efes Piskoposu, bu ilgi çekici olayı görmeleri için İmparator II. Teodosius ile imparatoriçeyi davet etti.
Hep beraber mağarada onları ziyaret ettiler.Bu inançlı kardeşler insanların dirileceklerini ispat ettikten sonra tekrar uykuya daldılar.
Yediuyurlar Hıristiyanlarca aziz olarak görülür.Şu anki durumunu bilmemekle beraber daha önce27 Temmuz’da Latin kiliselerince anılırlardı.Ortodoks kilisesine göre Yediuyurlar 4 Ağustos’ta mağaraya saklanmışlar, 22 Ekim’de de uyanmışlardır.Bu günlerde dini ayinler yapılır ve yortular arasında yer alırdı.Yediuyurların Latince adları şöyleydi; Maximianus ,Malchus(marhus) ,Martinianus, Constantinu, Dionysius,Iohannes,ve Serapio.
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Etiketler
ashab, ashabi, kehf


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:55.
Forum Yazılımı ve Sürümü Site Bilgileri

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2010 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Kuruluş Tarihi : 05.10.2010
Tasarım : ForumSal

 
  
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir."Şikayet" buradan bize ulaşıldığı taktirde, ilgili konu en geç 48 saat içerisinde kaldırılacaktır.
Forum Forumlar Forum Sitesi Etiket Sitemap