ForumSal.Net

Üye Ol ForumSal Albümler Mesajlar Gruplar Chat Yönetim Radyo Twitter FacebookGo Back   Forumsal.Net
İslam Forumları
Dini Konular Dualar

 
Seçenekler
Alt 20-Mart-2012, 00:24   #1 (permalink)
Awaitssss Kuranı Kerimden Dua Ayetleri


Kuranı Kerimden Dua Ayetleri
Kuranı Kerimden Dua Ayetleri

Kur’an-ı Kerimde birçok dua ayeti vardır. Bunlardan bir kısmının mealleri aşağıda verilmiştir.

1 – “Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!” (1)

2 – “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru ! Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, "Rabbinize inanın!" diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz! Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vâd ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsva etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın!”(2)

3 – “(İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme.”(3)

4 – “Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.”(4)

5 – “(Bu nimetler) "Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!" diyen; Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler (içindir). Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!”(5)

6 – “Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.”(6)

7 – “Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.”(7)

8 – “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et.”(8)

9 – “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!” (9)

10 – “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.”(10)

11 – “(Onlar şöyle yakarırlar Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.”(11)

12 – “(Havârîler Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler.”(12)

13 – “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. "Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır" dediler. Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”(13)

14 – “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!”(14)

15 – “Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.” “(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.”(15)

16 – “Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.”(16)

(1) Al-i İmran, 3/147.
(2) Al-i İmran, 3/193-194.
(3) Şuara, 26/87.
(4) Bakara, 2/201.
(5) Al-i İmran, 3/16-17; 147.
(6) Furkan, 25/65.
(7) Al-i İmran, 3/38.
(8) İbrahim, 14/40.
(9) Fatiha, 1/5-7.
(10) Bakara, 2/128-129.
(11) Al-i İmran, 3/8.
(12) Al-i İmran, 3/53.
(13) Bakara, 2/285-286.
(14) İbrahim, 14/40-41.
(15) Furkan, 25/65, 74.
(16) Ahkaf, 46/15.
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20-Mart-2012, 00:25   #2 (permalink)
Standart


Müminlerin ayetlerle duası

Doğru yola iletilmek, gazaba uğratılmışların yolundan korunmak. (Fatiha Suresi, 5-6)
-Yaşadığı yerin güvenlikli kılınması. (Bakara Suresi, 126)

-Müminlerin güzel ürünlerle rızıklandırılması. (Bakara Suresi, 126)

-Yapılan işlerin, ve ibadetlerin salih amel olarak kabul edilmesi. (Bakara Suresi, 127; Al-i İmran Suresi, 35)

-Allah'a tam teslim olabilmek. (Bakara Suresi, 128)

-Neslinin Allah'a bağlı olması. (Bakara Suresi, 128; İbrahim Suresi 40; Furkan Suresi, 74; Ahkaf Suresi, 15)

-İbadet ve salih amellerin ilham edilmesi. (Bakara Suresi, 128)

-Tevbelerinin kabul edilmesi. (Araf Suresi Suresi, 156)

-Dünyada da ahirette de iyilik. (Bakara Suresi, 201)

-Ateşin azabından korunmak. (Bakara Suresi, 201; Al-i İmran Suresi, 16, 191)

-Zorluklara karşı sabır ve yılmama. (Bakara Suresi, 250; Al-i İmran Suresi, 147; A'raf Suresi, 126)

-Yanılgı ve unutkanlıklardan dolayı sorumlu tutulmama. (Bakara Suresi, 286)

-Önceki müminlere yükletilen zorlu yüklerin yükletimemesi. (Bakara Suresi, 286)

-Taşıyamayacağı imtihanla imtihan edilmeme. (Bakara Suresi, 286)

-Affedilme, bağışlanma, esirgenme. (Bakara Suresi, 286; Al-i İmran Suresi, 16, 193; A'raf Suresi, 23, 151, 155; İbrahim Suresi, 41; Müminun Suresi, 118; Kasas Suresi, 16; Sad Suresi, 35; Mümtehine Suresi, 5)

-İnkarcılara karşı yardım. (Bakara Suresi, 286)

-Kalplerin kaymaması. (Al-i İmran Suresi, 8)

-Allah'tan rahmet. (Al-i İmran Surei, 8; Kehf Suresi; 10)

-Salih müminlerden olma. (Al-i İmran Suresi, 53; Maide Suresi, 83; Şuara Suresi, 83)

-Yapılan aşırılıkların bağışlanması. (Al-i İmran Suresi, 147)

-Mümin olarak ölmek. (Al-i İmran Suresi, 193; A'raf Suresi, 126; Yusuf Suresi, 101)

-Kıyamet güne hor ve aşağılık kılınmama, küçük düşürülmeme. (Al-i İmran Suresi, 194; Şuara Suresi, 87)

-Elçilere vaadedilenler. (Al-i İmran Suresi, 194)

-Yapılan yanlışların örtülmesi. (Al-i İmran Suresi, 193)

-Zulmeden inkarcı topluluğun içinden kurtarılmak. (Yunus Suresi, 86; Kasas Suresi, 21; Tahrim Suresi, 11)

-Zulmeden kavim için fitne konusu kılınmama. (Yunus Suresi, 85; Mümtehine Suresi, 5)

-Allah'ın, küfürde ileri gidenlerin mallarını, imkanlarını ellerinden alınması. (Yunus Suresi, 88)

-Kalplerinin şiddetle bağlanması. (Yunus Suresi, 88)

-İman etmeyenlerin dine meyletmeleri ve bu amaçla nimetlendirilmeleri. (İbrahim Suresi, 37)

-Anne ve babanın bağışlanması, esirgenmesi. (İsra Suresi, 24; İbrahim, 40)

-Yapılacak amelin Allah rızasına en uygun biçimde gerçekleşmesi. (İsra Suresi, 80)

-Tebliğ, cihat ve zikir için yardımcılar. (İsra Suresi, 80; Meryem Suresi, 5; Taha Suresi, 29-34)

-Allah rızası için başlanılan işin başarıya ulaşması. (Kehf Suresi; 10)

-İbadette sürekli olmak. (İbrahim Suresi, 41)

-Duanın kabul edilmesi. (İbrahim Suresi, 40)

-Tüm müminlerin bağışlanması. (İbrahim Suresi, 40; Haşr Suresi, 10; Nuh Suresi, 28)

-Göğsün açılması -kalbe huzur ve güven-. (Taha Suresi, 25)

-İşlerin kolaylaştırılması. (Taha Suresi, 26)

-Anlatım çarpıcılığı verilmesi. (Taha Suresi, 27-28)

-Zor durumdan kurtulma. (Enbiya Suresi, 88)

-Yalnız bırakılmama. (Enbiya Suresi, 89)

-Küfre karşı yardım. (Müminun Suresi, 39)

-Şeytan'ın kışkırtmalarından korunma. (Müminun Suresi, 97)

-Takva sahiplerine önder kılınma. (Furkan Suresi, 74)

-Sonradan gelecek müminler arasında da iyi anılmak. (Şuara Suresi, 84)

-Cennete girmek. (Şuara Suresi, 85; Tahrim Suresi, 11)

-Kendisine verilen nimetlere şükretmenin ilham edilmesi. (Neml Suresi, 19; Ahkaf Suresi, 15)

-Allah'ı hoşnut edecek salih amellerin ilham edilmesi. (Neml Suresi, 19; Ahkaf Suresi, 15)

-Allah'ın hayır indirmesi. (Kasas Suresi, 24)

-Kargaşa, bozgunculuk çıkaranlara karşı yardım. (Ankebut Suresi, 30)

-Salih çocuk. (Saffat Suresi, 100)

-Allah'ı anmak ve şükretmek için mülk. (Sad Suresi, 32)

-İman edenlere karşı kalpte kin bırakılmaması. (Haşr Suresi, 10)

-İnkarcıların helak edilmesi. (NuhSuresi, 26, 28)
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20-Mart-2012, 00:25   #3 (permalink)
Standart


201 - Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahi rette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Bakara (Sığır) Suresi

250 - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve inkârcılara karşı bize yardım et.
Bakara (Sığır) Suresi

16 - Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi.
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

147 - Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et.
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

126 - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı teslim olanlar olarak al.
Araf (Orta Yer) Suresi

155 - Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi bağışla, bize şefkat göster, sen bağışlayanların en hayırlısısın.

156 - Bize hem bu dünyada, hem de ahi rette güzellik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik.
Araf (Orta Yer) Suresi

85 - Biz yalnız Allah’a dayandık. Rabbimiz! Bizi zulüm eden bir toplum için bir fitne yapma.

86 - Ve rahmetinle bizi inkârcılar topluluğundan kurtar.
Yunus (Yunus) Suresi

47 - Rabbim! Bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve bana şefkat göstermezsen kaybedenlerden olurum.
Hud (Hud) Suresi

38 - Rabbimiz! Şüphesiz Sen, bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.
İbrahim (İbrahim) Suresi

40 - Rabbim! Benim namazı özenle yerine getiren biri olmamı sağla. Soyum dan olanların da. Rabbimiz! Duamı kabul et.

41 - Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, beni, anne-babamı ve inananları bağışla.
İbrahim (İbrahim) Suresi

80 - Rabbim! Beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver.
İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

10 - Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve bize bir kurtuluş yolu göster.
Kehf (Mağara) Suresi

25 - Rabbim! Göğsümü açıp genişlet.

26 - İşimi kolaylaştır.

27 - Dilimdeki düğümü çöz

28 - Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.
Taha (Taha) Suresi

89 - Rabbimiz! Beni yapayalnız bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın.
Enbiya (Peygamberler) Suresi

97 - Rabbimiz! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım.

98 - Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım, Rabbim.
Muminun (İnananlar) Suresi

109 - Rabbimiz! İnandık, bizi affet, bize merhamet et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın.
Muminun (İnananlar) Suresi

65 - Rabbimiz! Cehennem cezasını bizden uzak tut. Gerçekten de onun azabı inatçı ve yapışkandır.

66 - Şüphesiz o kötü bir durak yeridir ve kötü bir konaklama yeridir.
Furkan (Ayırıcı) Suresi

74 - Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve bizi, sakınanlara önder kıl.
Furkan (Ayırıcı) Suresi

83 - Rabbim ! Bana bilgelik ver ve beni iyilerin arasına kat.

84 - Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla anılmamı sağla.

85 - Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından yap.
Şuara (Şairler) Suresi

24 - Rabbim! Gerçekten de bana vereceğin her hayra muhtacım.
Kasas (Tarihi vakalar) Suresi

30 - Rabbim ! Şu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.
Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi

100 - Rabbim bana iyi birini bağışla.
Saffat (Saf Tutanlar) Suresi

10 - Rabbimiz ! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin.
Haşr (Toplanma) Suresi

4 - Rabbimiz ! Biz Sana dayanıyoruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sana’dır.

5 - Rabbimiz ! Bizi inkarcılar için bir fitne aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz ! Sen Üstünsün, Bilgesin.
Mümtehine (Sorgulanan) Suresi


8 - Rabbimiz ! Bizim ışığımızı tamamla ve bizi affet. Sen her şeye gücü yetensin.
Tahrim (Yasaklama) Suresi
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-Nisan-2012, 12:56   #4 (permalink)
Basket1 Kur'anda Dua Ayetleri


Kur'anda Dua Ayetleri


Peygamber Efendimiz (sav)’in Duayla İlgili Sözleri

… Bir şey isteyince ALLAH’tan iste. Yardım talep edeceksen ALLAH’tan yardım dile. Zira kullar, ALLAH’ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. ALLAH’ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar.

İcabetten emin olarak ALLAH’a dua edin.
Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 327

Dua ibadetten ibarettir. ALLAH buyurur ki: “Bana dua edin, Ben size icabet edeyim”
(Hz.Numan İbni Beşir r.a.) Ramuz El-Hadis s.207

Dua, mü’minin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur.
(Hz.Ali r.a.) Ramuz El-Hadis s.207

Abdullah b. Abbas (radıyallâhu anh) Hazretleri şöyle buyuruyor:
Bir gün Efendimiz (sas)’le birlikte bir yolculuğa çıkmıştık. Bana: “Yavrucuğum, sana bazı nasihatlerde bulunayım.” dedi ve şöyle buyurdu: “ALLAH’ın emirlerini gözet ki, ALLAH da seni koruyup gözetsin. ALLAH’ın rızasını her işte önde tut, ALLAH’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen ALLAH’tan iste. Yardım dileyeceksen ALLAH’tan dile! Ve şunu da iyi bil ki, bütün insanlar bir araya gelip sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak ALLAH’ın senin için takdir buyurduğu faydayı temin ederler. Yine bütün insanlar, sana zarar vermeye kalksalar, ancak ALLAH’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler.” (Tirmizi, Kıyamet 59)


Sıkıntıdan Kurtulmak Için Okunacak Duâ
(Yâ ALLAH-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ ALLAH-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ ALLAH-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22)

(Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Ars-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdi Rabbül’Ars-il-kerîm.) (23)

Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Istigfara devam eden, her sikintidan, her dertten kurtulur, ummadigi yerden riziklanir”

“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyi defeder, en asagisi sikintidir.”

“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidir”

“Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, ALLAHü teâlâ isini kolaylastirir.”

“Sikintili iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”

“Sabah-aksam Ihlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâlari, afetleri, sikintilari ve istemedigin seyleri giderir.”

“Bir kimse, sikintili zamaninda on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil azîm’i okursa, ALLAHü teâlâ üzüntüsünü giderir.”

Imam-i Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya baslarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-i serife getirirdi.

Yatarken Okunacak Duâlar

Yatagina E’ûzü ve besmele okuyarak girmeli. Sag yan üzerine kibleye karsi yatmali. Sag avucunu sag yanagin altina koymali. E’ûzü besmele ile bir Âyet-el-kürsî okumali. Sonra herbiri için besmele okuyarak, üç Ihlâs, sonra bir Fâtiha, sonra birer def’a iki Kul e’ûzüyü okumali. Sonra üç def’a Estagfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu... okumali Üçüncüsüne el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh, ilâve etmeli. “Tevekkeltü alellah. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okumali. “ALLAHümmagfirlî ve
li-vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât” ve bir salevât-i serîfe ve bir “ALLAHümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.” ve üç veyâ on veyâ kirk yâhud yetmis kerre istigfâr ve bir kelime-i tevhîd okuyup, uyumalidir.

Yatarken Tebâreke ve Secde sûresini okumak da çok faydalidir.


Yemek Duâsi

Yemege baslarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir. Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Yemekten sonra, "El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh" duâsini okuyanin günahlari affolur.”

“Bir kimse, yiyip içtikten sonra, "El hamdülillahillezi atameni ve esbeani ve sakani ve ervani" duâsini okursa, anasindan dogdugu günkü gibi günahsiz olur.”

Peygamber efendimiz yemekten sonra “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” duâsini okurdu

Yemeklerden sonra, yukaridaki duâlari da içine alan su duâyi okumak daha uygundur:

“El-hamdü-lillahillezî esbeanâ ve ervânâ min-gayri-havlin minnâ ve lâ kuvveh. ALLAHümme at’imhüm kemâ at’amûnâ. ALLAHümmerzuknâ kalben takiyyen, minessirki beriyyen lâ kâfiren ve sekiyyen velhamdülülillahi rabbilâlemîn”


Murada Kavusmak Için Duâ

“Fetavai kari-ül-hidaye”de diyor ki:

Dilegi olan kimse, yatacagi zaman abdest almali, temiz bir örtü üzerinde oturup, üç defa salevât okumali, sonra herbirine Besmele çekerek on Fâtiha ve sonra onbir Ihlâs okumali, sonra üç salevât okumali, sonra sag yani üzere, yüzü kibleye karsi olarak ve sag elini sag yanagi altina koyarak yatip uyumalidir. Niyet ettigi seyin nasil olacagini, biiznillah rü'yâda görür.

“Mekatib-i serife” kitabinda buyuruldu ki: Hacetlere, dileklere kavusmak için, iki rekat namaz kilip, sevabini silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunlarin hürmeti için diyerek duâ etmelidir. Mesela, "Ya Rabbi, filan yere sag sâlim gidip gelmek nasib eyle, filan sikintidan beni kurtar." gibi duâ ettikten sonra, "Bu duâmi silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle" demelidir!

Âmâ, bir zat gelip, “Ya Resûlallah! ALLAHü teâlâya duâ et, gözlerim açilsin” dedi. Peygamber efendimiz de, “Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana yalvariyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselami araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdigim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvariyorum. Senin hatirin için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana sefaatçi eyle! Onun hürmetine duâmi kabul et” duâsini okumasini söyledi. O da, abdest alip duâ etti. Hemen gözleri açildi.

Bu duâyi müslümanlar, her zaman okumuslar ve maksatlarina kavusmuslardir. Ancak, namaz kilmiyanin, haram isliyenin ve kalbi gafil olan ettigi duâdan tam netice alamaz.Ehl-i sünnet itikadinda olmiyanin okumasi faide vermez. Hak teâlâ, herseyi bir sebep ile yaratmaktadir. Bir seye kavusmak istiyen, o seyin sebebine yapismalidir. Rabbimiz, insana sihhat, sifa vermek için, duâ etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayi sebep yapmistir.

Nazar Duâsi

Nazar haktir. Insana, hayvana ve hatta cansiza da nazar deger. Nazar hastalik yapar, hatta öldürür. Kadinlara ve çocuklara daha çok tesir eder.

Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insani mezara, deveyi kazana sokar” “Hosa giden bir seyi görünce, "Masaallah la kuvvete illa billah" denirse o seye nazar degemez.” buyurdu.

Sabah-aksam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi seyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (16) okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur.”

Göz degene, Peygamber efendimizin bildirdigi su tavizi okumalidir:

“Euzü bi-kelimatillahittammati min serri külli seytanin ve hammatin ve min serri külli aynin lammetin.” (25)

Nazar degen kimseye sifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas) (57) ve Kalem suresinin son iki ayetini (ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne) (62) okumanin muhakkak iyi geldigi bildirimistir. Ayat-i hirzi (76)okumak ve üzerinde tasimak da çok faidelidir.

Herkes, bilhassa nazari degen kimse, begendigi birseyi görünce “Masaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o seyi söylemelidir. Önce Masaallah deyince, nazar degmez.

Büyüklerimizin bildirdigi Nazar Duâsi söyle:

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-is- sâni sedîd-il birri mâ sâALLAHü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve sihâbin kâbisin. ALLAHümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû
lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hisnî, men kâle-hâ dehale hisnî, ve men dehale hisnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Ruhî Sikintida Okunan Duâ

Su duâ Kur’an-i kerim harfiyle yazip ruhi dengesi bozuk kimseye okunursa, akillanir, hastaya okunursa sifa bulur:

“Reva Aliyyül-Rida, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazim an ebihi Caferis-Sadik an ebihi Muhammedenil-Bakir an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radiyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hisni, men kale-ha dehale hisni, ve men dehale hisni emine min azabi” (53/1)

Saglik ve Afiyet Için Duâ

Resûlullah su duâyi çok okurdu: “ALLAHümme innî es'elüke-ssihhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulki verridâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”. (13) Bunun mânasi, (Ya Rabbî!Senden, sihhat ve âfiyet ve emânete hiyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzi olmak
istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakki için, bunlari bana ver!) demektir. Biz de, ulu ve sanli Peygamberimiz gibi duâ etmeliyiz


çocuk Sahibi Olmak Için Okunacak Dua
Aşağıdaki ayetler dua okunduğu zaman, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye faydalı olur. Çünkü Zekaeriya A.S. Rabbine böyle dua etmiştir. Bu bakımdan sizlerin de bu tür sıkıntısı olduğu zaman aşağıda zikredilen ayetlerle dua edin Cenab-ı Hak dileğiniz hasıl olur.
"Fe hebli min ledünke veliyya yerisüni ve yerisü min ali Yakup. Yuhricüküm tıflen sümme li tebluğu eşüddeküm."
Anlamı:
"Bana tarafından bir evlat ihsan et. Ki bana varis olsun, Yakup hanedanına mirasçı olsun. Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için."


''la Havle Vela Kuvvete Illa Billah''HZ. PEYGAMBER ( A.S ), HZ. ALİ EFENDİMİZE HİTABEN ŞÖYLE BUYURMUŞLAR:
-YA ALİ!! HER NE ZAMAN BİR DARLIĞA VE SIKINTIYA DÜŞERSEN, BİR BELA VE MÜSİBETE DEŞERSEN ŞÖYLE DUA ET.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'ALİYYİL'AZİYM.

- YA ALİ! BÖYLE DUA EDERSEN VE SIKINTILI ANLARINDA BU DUAYI OKUMAYA DEVAM EDERSEN, CENABI ALLAH, BU DUANIN HÜRMETİNE DÜŞMÜŞ OLDUĞUN BELA VE MUSİBETLERİN, BUNALIM VE STRESLERİN HER TÜRLÜSÜNÜ SENİN ÜZERİNDEN DEF EDER, BUNLARDAN SENİ KURTARIR. BUYURMUŞTUR.

MA'NASI= RAHMAN ( ESİRGEYEN ) RAHİM ( BAĞIŞLAYAN ) ALLAH'IN ADIYLA. ÇOK YÜCE VE ÇOK BÜYÜK ALLAH'IN HİMAYESİNE SIĞINMAKTAN VE O'NUN YÜCE KUDRETİNDEN YARDIM DİLEMEKTEN BAŞKA BİR AMACIM YOKTUR.O'NA DAYANDIM, O'NA GÜVENDİM. DEMEKTİR.

LA HAVLE VELA KUVVETE'NİN SEVABI

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ ( A.S ) '' LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH ''

'' DUASINI (99) DERDE DEVADIR,BU DERTLERİN EN KÜÇÜĞÜ KALPTEKİ SIKINTIYI GİDERİR'' BUYURMUŞTUR.
YİNE HADİSİ ŞERİFTE BUYRULMUŞTUR Kİ:
'' KİM DEKİ ALLAHIN NİMETLERİ ÇOKTUR VE O NİMETLERİN DEVAMLI KALMASINI İSTİYORSA ÇOK ÇOK. LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH DUASINI OKUMAYA DEVAM ETSİN.
EVET, ÜZÜLDÜĞÜMÜZDE SIKILDIĞIMIZDA BU DUAYI OKUYORUZ. ÇÜNKÜ FAZİLETİ SEVABI YÜCE PEYGAMBERİMİZ TARAFINDAN HABER VERİLMİŞTİR.
DEMEK OLUYOR Kİ, BİR SIKINTIYA, BİR BUNALIMA, BİR STRESE DÜŞTÜĞÜMÜZDE BOL BOL:
LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM. DEMELİYİZ.
EY DOST! BU DUALAR, PARA İSTEMEZ, PUL İSTEMEZ. BİR KAÇ DAKİKALIK BİR ZAMANDA OTURDUĞUN YERDE, YATTIĞIN YERDE AYAKTA HER NE HALDE OLURSAN OL, BU DUAYA DEVAM ETMEK VE DERTLERDEN SIKINTILARDAN KURTULMAK NE GÜZEL DEĞİL Mİ?
BUNLAR MANEVİ DEVALARDIR. BU MANEVİ DEVALARIN TEDAVİ ETTİĞİ DERTLERDE MANEVİDİR. ÖRNEĞİN GÖNÜL SIKINTISINI HİÇBİR MADDİ İLAÇ GİDEREMEZ, AMA BU DUALAR GİDEREBİLİR. İŞTE BUNLARI DÜŞÜNMEK, BU NİMETLERİN DEĞERİNİ BİLMEK AKILLLI KİMSELERİN YAPACAĞI İŞLERDENDİR
VESSELAM......


Tövbe Duası
Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni “Sübhânallah-il-azîm ve bi-hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.

“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm.” (10) Bunu, her gün ve her gece yüz kerre okumalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sabah-akşam 7defa “ALLAHümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”

“Sabah-akşam 7 defa, "Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim" okuyanın dünya ve ahiret işine ALLAH kâfi gelir.”

“Sabah akşam yüz defa "Sübhanallahi ve bihamdihi, diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”İnşaallah.

Tövbe Duası

İmam Ali Zeyn'ül-Abidin'in Günahları İtiraf Edip Yüce ALLAH’a Dönüş (Tövbe) İstemi Hakkındaki Duası

ALLAH’ım, senden (bir şey) istememe üç haslet engel oluyor; bir haslet de senden (bir şey) istemeye itiyor beni.

(Rabbim,) Yerine getirmediğim, getirmekte ağır davrandığım emirlerine, tereddüt etmeden işlediğim yasaklarına ve şükrünü eda etmekte kusur ettiğim nimetlerine bakınca, senden (bir şey) istemeye utanıyorum. Sana yönelenlere, hüsnü zanla dergâhına gelenlere olan lütuf ve fazlını görünce de, senden istekte bulunmaya cüret ediyorum. Çünkü, senin bütün ihsanların bir lütuf, bütün nimetlerin karşılıksız bir bağıştır.

Ey mâbudum, şimdi ben, zilletle boyun eğmiş bir halde izzet kapının önünde durmuş, çoluk çocuğu çok, fakr-u zaruret içindeki biri gibi utanarak senden (lütuf ve merhametini) dileniyorum ve itiraf ediyorum ki, bana ihsanda bulunduğun zaman sana karşı gelmemeye gayret etmekten başka bir şey yapmış değilim ve hiçbir zaman da senin lütuf ve fazlından mahrum kalmamışım.

Şimdi ey Rabbim, katında kötü şeyler kazandığımı ikrar etmek, bana bir yarar sağlar mı? Çirkin işler yaptığımı itiraf etmek, beni senden (senin azabından) kurtarır mı? Yoksa, bulunduğum durum itibariyle gazabını mı hakkettim?! Yoksa seni çağırırken gazabınla mı cevap vereceksin?!

Seni tenzih ediyorum! Tövbe kapısını yüzüme açık bıraktıktan sonra senden ümit kesmem. Aksine, günahları büyük, bahtı dönmüş, amel zamanının bittiğini, ömrünün sona erdiğini görüp senden kurtulamayacağını, senden kaçamayacağını anlayınca, tertemiz bir kalple sana dönüp ihlasla tövbe eden, sonra da karşında eğilip bükülerek, başını aşağı salarak, korkudan dizleri titreyerek gözyaşları suratını ıslatmış bir halde kısık bir sesle seni çağıran, sana yalvaran, kendine zulmetmiş, Rabbinin saygınlığını küçümsemiş hakir bir kul gibi; “ey merhametlilerin en merhametlisi; ey merhamet arayanların yöneldiği en merhametli zat; ey mağfiret dileyenlerin etrafında dolaştığı en şefkatli Zât-ı Kibriya; ey affı cezalandırmasından çok olan; ey rızası gazabından bol olan; ey güzel affıyla yaratıklarına minnet koyan; ey kullarını tövbelerinin kabul olacağına alıştıran; ey kötülerin tövbeyle ıslah olmalarını sağlayan; ey kullarının az amellerine razı olan; ey onların az amellerine çok mükâfat veren; ey dualarına icabet etmeyi onlar için tazmin eden ve ey lütfuyla onlara en iyi ödülü vereceğini vaad eden (yüce ALLAH)!” diyerek seni çağırırım, sana yalvarırım. Çünkü ben, sana isyan edip de bağışladığın en isyankâr, mazeret gösterip de mazur gördüğün en kötü ve tövbe edip de tövbesini kabul ettiğin en zalim kişi değilim.

Buradan sana yönelerek, kaçırdığı fırsatlara pişman olan; devşirdiği günahlardan korkan; yaptıklarından utanç duyan; senin indinde büyük günahı affetmenin büyük bir şey olmadığını, bunun sana göre kolay bir iş olduğunu, hadsiz hesapsız suçlara göz yumabileceğini bilen ve sana en sevimli kulun; sana karşı büyüklük taslamayı terkeden, günahlardan sakınan ve sürekli bağışlanma talebinde bulunan kul olduğunun bilincinde olan biri olarak tövbe ediyorum.

(Ey Rabbim,) Büyüklük taslamaktan, günahlara devam etmekten sana sığınırım. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı dilerim. Âciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım isterim.

ALLAH’ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle ve üzerime farz ettiklerini bana bağışla; hakkettiğim cezalandırmalarından beni kurtar; günah ehlinin korktuğu (cehennem azabı)ndan bana güvence ver. Çünkü sen, af ile dolusun; mağfiret için umulansın; bağışlama ile tanınmışsın; hacetimi senden başka kimseden dilemem; günahımı senden başka bağışlayacak olan yoktur. Her türlü eksiklik sıfatından münezzehsin sen. Senden başka kimse bana zarar veremez, senden başka kimseden korkmam. Hiç şüphesiz, sen takva ehlisin; mağfiret ehlisin. Muhammed ve âline salat eyle ve hacetimi gider, dileğimi kabul et; günahımı bağışla, korkumu güvene çevir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır. Âmin, ya Rabbe’l-âlemin.


Hz Ali Zeyn'el-Abidin'in Sahife-i Seccadiye adlı Dua Kitabından

ALLAHım, bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek senin rızan olmayan birtakım şeyler yaptım..Ya rab, sen yücelerin en yücesisin.Sen yaratansın,affedensin.Bugüne kadar işlediğim günahlarım için sana binlerce tövbe ederim...Bana doğru yolu bulan kullarından olmayı nasip et...
BayanaNaToLYa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Etiketler
ayetleri, dua, kerimden, kurani


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 23:02.
Forum Yazılımı ve Sürümü Site Bilgileri

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2010 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Kuruluş Tarihi : 05.10.2010
Tasarım : ForumSal

 
  
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir."Şikayet" buradan bize ulaşıldığı taktirde, ilgili konu en geç 48 saat içerisinde kaldırılacaktır.
Forum Forumlar Forum Sitesi Etiket Sitemap